Otec je dlouhodobě nemocný, upadl do bezvědomí. Musí podstoupit amputaci nohy, i když by si to určitě nepřál?

Odpověď na dotaz ze dne 16. 1. 2024 zobrazit původní dotaz

Otci je 78 let, má cukrovku a má i další nemoci. Už dlouho je v hodně špatném stavu. Minulý týden upadl do bezvědomí, ze kterého se zatím neprobral. Má komplikace s nohou, kterou mu lékaři chtějí amputovat. Já ale vím, že by si to určitě nepřál. Chirurgických zákroků se vždycky hodně bál. Přál by si už mít klid. Lékaři říkají, že je jejich povinnost zachránit mu život. Musí amputaci podstoupit?

Petr

Váš tatínek trpí cukrovkou a řadou dalších nemocí, je mu 78 let. Týden je v bezvědomí. Lékaři mu chtějí amputovat nohu. Trvají na své povinnosti zachránit mu život. Vy ale víte, že tatínek by amputaci odmítl, přál by si už mít klid. 

Dobrý den,

souhlas pacienta je základní podmínkou provedení jakéhokoliv chirurgického výkonu. Pacient má také právo vyjádřit nesouhlas s plánovaným zákrokem, a to i v případě, pokud se jedná o zákrok, který mu může zachránit život. Není tedy pravdou, že lékaři mají povinnost za každou cenu poskytovat péči k záchraně či prodloužení života. Naopak, provedení chirurgického výkonu bez souhlasu pacienta je neoprávněným zásahem do jeho tělesné integrity.

Situace je samozřejmě pro lékaře komplikovanější, jestliže pacient nemůže udělit souhlas, či nesouhlas, protože je v bezvědomí. V takovém případě (ne)souhlas s poskytnutím péče poskytuje zástupce pacienta. Tímto zástupcem je buď osoba, kterou pacient při přijetí do péče určil jako svého zástupce, nebo manželka, rodič nebo jiný osoba blízká (v tomto pořadí).

Zástupce pacienta má pak při rozhodování ctít přání pacienta a jeho nejlepší zájem, a to i v případě, když se liší od navrhovaného postupu lékařů. Při odmítnutí zákroku zástupcem pacienta se lékaři bohužel obávají, že by jím neprovedení výkonu mohlo být kladeno za vinu a mohli by být obviněni z neposkytnutí zdravotní péče s následkem smrti pacienta.  Právo nicméně stanoví, že rozhodnutí osoby blízké, která za tatínka zástupně rozhoduje, a zná jeho přání a preference, mají lékaři povinnost respektovat.

S pozdravem

Barbora Steinlauf

Dotaz zodpovídá

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

právnička v oblasti zdravotnického práva

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz