Otec a strýc se v rámci dědického řízení zřekli domu ve prospěch vnučky, ta ho ale nyní chce prodat. Jak postupovat?

Odpověď na dotaz ze dne 17. října 2020 zobrazit původní dotaz
Prosím o radu, ma nárok otec připomínkovat či zpětně nesouhlasit s rozhodnutím o dědického řízení? Nebo se jinak hájit? S bratrem se zřekli dědictví tj nemovitostí (rodný dům) ve prospěch nejstarší vnučky s tím, že se o dům bude starat a v nemovitost zůstane v rodině což byla vůle zemřelého dědy. Nyní chce vnučka dům prodat s čímž otec ani jeho bratr nesouhlasí. U dědického řízení nebyl přítomen není si vědom plné moci kopie rozhodnutí mu nebyla předložena. Věřil v zajemnou důvěru a dobře mravy. Vypravitelem pohřbu byla dcera zemřelého. Případně chybějící doplním. Děkuji
Hana

Dobrý den,

obávám se, že řešení Vaší situace bude velmi obtížné. Pokud neexistuje žádný písemný dokument, kterým by se vnučka zavázala k tomu, že dům po dědečkovi neprodá a že v něm bude žít, budete jen těžko prokazovat, že takový slib dala. Pokud je vnučka vlastníkem domu a není vázána touto podmínkou, pak s majetkem může nakládat dle vlastního rozhodnutí. Z tohoto důvodu zřejmě ani nebude možné napadnout rozhodnutí soudu v dědickém řízení. Nadto je třeba ověřit, jestli již neuplynuly lhůty k podání opravných prostředků.

Doporučovala bych situaci ještě konzultovat s advokátem. Při lepší znalosti situace a při možnosti prostudovat si související dokumenty, bude lépe schopen posoudit, zda nějaké řešení existuje nebo ne.

S pozdravem

Barbora Vráblová