Otci zemřela letos v únoru manželka . Od kdy lze žádat o vdovecký důchod?

Odpověď na dotaz ze dne 21. 2. 2021 zobrazit původní dotaz

Pěkný večer.
Otci (důchodce), zemřela manželka (důchodkyně) letos v únoru. Od kdy může požádat o vdovský důchod?
Děkuji za odpověď
Dana M.

Dana
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Píšete, že Vašemu otci zemřela manželka letos v únoru a ptáte se, od kdy může požádat o vdovecký důchod.

Dobrý den, paní Dano,

žádost o vdovecký důchod po zemřelé manželce je možné podat bezprostředně po úmrtí manželky, je však potřeba mít vystavený úmrtní list, který se při podání žádosti předkládá jako jeden z dokladů. Žádost o důchod je možné podat i zpětně. Výplata bude přiznána od data vzniku nároku, přičemž nevyplacené splátky důchodu budou doplaceny. Limitem pro výplatu důchodu je 5 let zpátky, poté dochází k zániku nároku na výplatu jednotlivých splátek.

Žádost se podává u okresní správy sociálního zabezpečení — OSSZ v místě trvalého bydliště žadatele, a to na předepsaných tiskopisech. Doklady, které musí mít žadatel (pozůstalý) s sebou (pokud již zemřelý důchod pobíral): doklad totožnosti (občanský průkaz), úmrtní list zemřelého manžela, oddací list a vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice — majitel účtu”.

Žádost o důchod je po sepsání na OSSZ postoupena ústředí České správy sociálního zabezpečení — ČSSZ, v jehož kompetenci je rozhodnout o nároku na důchod a jeho výši. Zákonná lhůta pro vyřízení je 90 dnů (zpravidla je však žádost vyřízena dříve). O přiznání důchodu zasílá ČSSZ žadateli písemné rozhodnutí.

Mgr. Ester Miffková

Dotaz zodpovídá

Mgr. Ester Miffková

Mgr. Ester Miffková

sociální pracovnice

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz