Otci nepřišlo žádné vyrozumění o dědictví. Jak se dozvím, jestli ho jeho sestra zapřela? Dopustila se tím přestupku?

Odpověď na dotaz ze dne 14. 11. 2023 zobrazit původní dotaz

Dobrý den,
Můj otec s jeho sestrou neměli dobré vztahy. Minulý rok zemřel jejich otec a tátovi nepřišlo žádné vyrozumění o dědictví. Posléze se dozvěděl, že jeho sestra prodala chatu. Nevím, jestli ji přiznala v dědickém řízení nebo ne. Nedávno ale zemřel i můj otec. Moje otázky jsou, kde se dozvím jestli tátu sestra zapřela a jestli můžu napadnout já po svém dědictví jejich dědictví. Dopustila se tím nějakého přestupku a lze to vymáhat?
Děkuji.

Jana

Píšete, že Váš otec neměl s jeho sestrou dobré vztahy. Minulý rok jejich otec, Váš dědeček zemřel. Vašemu otci nepřišlo žádné vyrozumění o dědictví, zpětně se dozvěděl, že sestra prodala chatu. Zajímá Vás, jak zjistit, jestli sestra pochybila. Ptáte se, jestli tento postup můžete nějak napadnout, až bude vyřízeno Vaše dědictví.

Dobrý den,

vzhledem ke komplexnosti případu doporučuji konzultovat Vaši situaci s advokátem se specializací na dědické právo.

Chcete-li zjistit, zda a jakým způsobem již proběhlo dědické řízení, můžete kontaktovat buď přímo notáře, který řízení vedl, nebo obvodní, resp. okresní soud, v jehož obvodu, resp. okresu, měl zemřelý poslední uvedený trvalý pobyt. Jestliže soudu prokážete svůj právní zájem (např. předložením rodného listu), můžete nahlédnout do soudního spisu.

Zákon upravuje možnost znovu otevřít dědické řízení, jestliže vyjde najevo nový majetek. Jestliže máte podezření, že prodaná chata měla být součástí pozůstalosti, může tento majetek znovu notář projednat. Zákon rovněž upravuje možnost opomenutého dědice podat u soudu žalobu, kterou se bude domáhat svého dědického práva.

Pokud by se dědické řízení po Vašem dědovi znovu otevřelo, můžete v něm teoreticky vystupovat jako dědic po Vašem otci. Dle zákona totiž v případě, kdy zemře dědic ještě v průběhu dědického řízení, nastupuje do řízení dědic zemřelého dědice.

S pozdravem

Barbora Steinlauf

Dotaz zodpovídá

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

právnička v oblasti zdravotnického práva

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz