Otce jsem neznala. Jak zjistím, kde je pohřben a zdali se konalo dědické řízení?

Odpověď na dotaz ze dne 26. ledna 2021 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, v roce 2010 mi umřel otec v té době mi bylo 8 let a s otcem jsem před tím neměla žádný kontakt. Ted je mi 18 let a chtěla bych zjistit kde je pohřben a jestli se konalo nějaké dědické řízení. Matka mi nechce nic říct ale pamatuji si že často jezdila kvůli dědictví pryč. Chtěla bych to zjistit ale nevím jak. Hledala jsem různé rady ale žádná mi nepomohla. Děkuji za odpověd
Michaela Lípová

Dobrý den,

obracíte se na nás v situaci, kdy hledáte informace o svém otci. Otce jste neznala. Zemřel, když Vám bylo 8 let. Nyní je Vám 18 let a zajímá Vás, kde je pohřben a zdali proběhlo dědické řízení.

Pro vyhledání informací o místě pohřbení bohužel neexistuje centrální databáze. Je možné zkusit kontaktovat správu hřbitova v místě, kde odhadujete, že mohl být otec pohřben – např. v místě, kde bydlel či v místě, kde se nachází rodinný hrob, příp. v místě úmrtí – tam by byl pohřben, pokud se jednalo o pohřeb sociální na náklady obce.

Hroby na některých hřbitovech lze vyhledávat i online na webu. Například pražské hroby lze vyhledávat přímo na webu Správy pražských hřbitovů. Mezi další online zdroje patří České hřbitovy nebo mezinárodní iniciativa Billion Graves.

Další, někdy nadějnější, cesta k informacím o místě pohřbení může vést přes příbuzné, známé, sousedy, starousedlíky v místě v bydliště otce, apod.

Pokud neznáte přesné datum a místo úmrtí otce, můžete jej zjistit podáním žádosti o výdej údajů z evidence obyvatel.

Ohledně dědického řízení můžete požádat o nahlédnutí do dědického spisu u okresního soudu příslušného dle trvalého pobytu otce. Nahlédnutí je ze zákona možné, pokud pro něj máte právní zájem nebo vážné důvody.

Pokud by Vás napadaly další otázky, jak zjistit informace, můžete se zkusit poradit na webových stránkách či skupinách na sociálních sítích, které se zabývají rodokmeny, rodinnou historií a genealogií.

Držím palce na cestě za informacemi.

S pozdravem

Monika Vaníčková