Odvolávala jsem se proti rozhodnutí v řízení o Změnu výše příspěvku na péči, musím výsledek sdělit úřadu práce?

Odpověď na dotaz ze dne 5. srpna 2019 zobrazit původní dotaz
8.7.2019 mně, opatrovnici, bylo vystaveno Rozhodnutí o odvolání na zvýšení příspěvku na péči z I. na II. stupeň se zpětnou platností k datu 21.5.2018 (podání žádosti). Na konci listiny je rozdělovník /rozhodnutí se doručí/: Anna ...(příjmení s adresou). Nikdo další. Musím dát toto Rozhodnutí na vědomí místnímu Úřadu práce, nebo odvolací orgán uvědomí příslušnou instituci sám?? Jak postupovat? Děkuji.
Anna

Dobrý den, paní Anno,

dostala jste ze svého titulu opatrovnice rozhodnutí o odvolání, které bylo změněno ve prospěch Vašeho opatrovance. V rozdělovníku pro doručení jste uvedena pouze Vy. Ptáte se, zda musíte tuto skutečnost dát vědět úřadu práce, který rozhodoval v prvním stupni.

Vzhledem k tomu, že na výsledku rozhodnutí odvolacího orgánu závisí vykonatelnost rozhodnutí, musí se dotčený úřad práce, který rozhodoval ve věci příspěvku na péči v prvním stupni, o odvolání dozvědět.

Doporučuji raději, abyste si ověřila, že se úřad práce o výsledku rozhodnutí dozvěděl.

Zdraví

Oldřich Hanibal