Od vedení máme zadané vypracovat práci na téma - Standard zdravotní sestry v domově důchodců. Musíte vypracovávat podobné práci i vy, sestry v hospici?

Odpověď na dotaz ze dne 8. 10. 2005 zobrazit původní dotaz

Pracuji již několik let v domově důchodců jako zdravotní sestra. V poslední době mám pocit, že naši nadřízení neví, jak by nám práci "ulehčili". Musíme ve svém volném čase vypracovávat dlouhosáhlé práce na určitá témata. Tentokráte na téma - standard zdravotní sestry v DD. Přiznám se, že nevím, kde začít a co si pod tím vše představit. Poradili byste mi prosím, kterým směrem se mají ubírat mé myšlenkové pochody? Musíte vypracovávat obdobné práce i vy, sestry v hospici? Děkuji za odpověď

Kristina
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Milá Kristino,

v první řadě Vám chci říct, že před Vámi smekám, neboť práce v tomto oboru je náročná a předpokladem pro ni je osobní nasazení, odborné znalosti a dovednosti a láska k lidem.

Co mají Vaši nadřízení za lubem, nevím. Jejich požadavek na písemné zpracovávání různých témat by mohl mít souvislost s dalším osobním sebevzděláváním zaměstnanců. Totiž, mám-li psát o své práci, musím se zamyslet a nahlédnout ji z různých zorných úhlů. Nejsem-li si jistá u některých postupů, či mám nejasnosti např. v latinském názvosloví, donutím se tak vyhledat informace v “chytrých knihách”. To mi pomůže nezapadnout do “vyjetých kolejí”, kdy bez rozmyslu a rutinně vykonávám denodenní práci. Přemýšlím, hledám souvislosti a smysl svého počínání. Pokud nemám naloženo příliš, je to dobrá prevence syndromu vyhoření.

Standardy obecně zahrnují všechny běžné postupy a úkony imanentní jistému oboru. Čili “standardy sestry v DD” by měly obsahovat vše, co práce sestry v takovém zařízení obnáší, potažmo co zařízení nabízí klientovi za péči. (To, co rámec standard přesahuje je onen nadstandard.) Při tom by měly mít na zřeteli potřeby člověka (klienta) a to nejen fyzické, ale i duševní, sociální a spirituální.

Možná chtějí Vaši nadřízení sestavit nové standardy (staré jsou možná zastaralé) a moudře seznali, že kdo jiný to má vědět lépe, než právě ti, kdo přímo s lidmi pracují. Tedy Vy a Vaše kolegyně (kolegové). To, že vypracováváte tato zadání ve svém volném čase, je věc jiná. Možná byste se mohli zkusit s vedením domluvit.

V našem domácím hospici se sestřičky a lékaři také dále vzdělávají. Účastníme se různých seminářů, stáží a výcviků a posléze o nabytých vědomostech referujeme. Vždy písemně a někdy i ústně (zbyde- li čas po týmovém setkání, které se koná jedenkrát týdně).

Přeji Vám hodně zdaru při práci! (Při obou — i té písemné).

S úctou
Anna Krutská

Dotaz zodpovídá

Anna Krutská, DiS.

zdravotní sestra

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz