O smrti otce letos v únoru jsme se jako děti dověděly náhodou, notář nás zatím nekontaktoval. Co dělat?

Odpověď na dotaz ze dne 10. dubna 2021 zobrazit původní dotaz
Dobrý den , otec zemřel letos v únoru a já s mým bratrem nevíme zda máme nárok dědit, jeho manželka s její dcerou nás o smrti otce ani neinformovala dozvěděli jsme se to náhodou . Poštou od notáře nám nic nepřišlo. Jak postupovat prosím copak máme dělat? Děkuji za odpověď .
Lenka

Dobrý den,

Vy i Váš bratr jste nepominutelnými dědici. Máte tedy ze zákona nárok alespoň na povinný díl z pozůstalosti. To platí v případě, že by otec sepsal závěť, kde by pozůstalost zůstavil své manželce a její dceři. Pokud otec závěť nesepsal, budete dědit společně s manželkou jako dědici první dědické třídy, a to každý jednu třetinu pozůstalosti.

Notář se o Vás i o bratrovi dozví z evidence obyvatel, do které má přístup. Bude tedy vědět, že měl otec dvě děti, které by po něm měly dědit vedle otcovy manželky. Vzhledem k tomu, že otec zemřel letos v únoru, je ještě poměrně brzy na to, abyste byli kontaktováni notářem. Pokud však nechcete vyčkávat, můžete se informovat u okresního soudu v místě, kde měl otec v době smrti trvalý pobyt, jaký notář byl pověřen vedením dědického řízení. Od notáře pak můžete zjistit, v jaké fázi je nyní dědické řízení apod.

S pozdravem

Barbora Vráblová