Nová manželka otce nás nechce uvést do dědického řízení. Máme na dědictví nárok? Jak se o řízení dozvíme?

Odpověď na dotaz ze dne 3. června 2021 zobrazit původní dotaz
Jsme 3 děti otce,který teď někdy zemřel.Jeho nová manželka nám dětem nechce podat žádné informace o smrti otce.Dům,ve kterém jsme s otcem a matkou žili do rozvodu matky s otcem v roce 2011 přepsal na novou manželku.Do dědického řízení nás děti neuvede,nepřála si,abychom se s otcem stýkali.Jsme všichni dospělí a jeden z nás ještě studuje.Máme nárok na nějaké dědictví po otci a jak se dozvíme o dědickém řízení?Děkuji za informaci.Daniel
Daniel Křístek

Dobrý den,

mrzí mě, že se nacházíte v tak složité životní situaci.
Po smrti Vašeho otce pověří okresní soud (příslušný dle místa trvalého pobytu Vašeho otce ke dni smrti) notáře, aby vedl dědické řízení. Notář z vlastní iniciativy vyhledává a kontaktuje potenciální dědice, se kterými následně zahájí řízení. Jméno pověřeného notáře můžete zjistit na příslušném okresním soudu. U notáře se pak můžete přihlásit a doptat se ho na konkrétní informace k dědickému řízení.
Jako syn zůstavitele jste nepominutelným dědicem (stejně jako Vaši sourozenci), a tedy máte zákonem chráněný nárok na podíl na pozůstalosti, a to ať už Váš otec sepsal závěť (pokud Vás v ní nezmínil, můžete závěť právně napadnout), nebo pokud by se dědění řídilo podle zákonné posloupnosti. Jediný případ, kdy by Vám nárok nenáležel, by bylo, pokud by Váš otec sepsal řádně listinu o vydědění. V takovém případě by bylo vhodné kontaktovat advokáta a další postup konzultovat s ním.

S pozdravem

JUDr. Barbora Vráblová, Ph.D.