Notář zahrnul do usnesení o pozůstalosti aktiva, která k datu úmrtí maminky již byla vyplacena. Jak postupovat?

Odpověď na dotaz ze dne 13. 4. 2023 zobrazit původní dotaz

Nezobrazen kvůli GDPR

Lenka Laura Pokorná
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Notář do usnesení o vypořádání pozůstalosti po Vaší mamince chybně zahrnul finanční plnění, která byla vyplacena ještě před úmrtím Vaší maminky. Z chybně zahrnuté částky notář vypočítal notářský poplatek. Usnesení o dědickém řízení již nabylo právní moci a notář pro nápravu již nemá opravné prostředky. Máte podat žalobu, ale nevíte jaký druh. Ptáte se, proč máte podávat žalobu, když chyba je na straně notáře.

Dobrý den,

jestliže notář zahrnul do usnesení o vypořádání pozůstalosti jako aktivum majetek, který již v době úmrtí Vaší maminky neexistoval, pak nesprávně zjistil skutkový stav. Je poněkud problematické, že usnesení je již pravomocné a žádný z účastníků nepodal v zákonné lhůtě odvolání. V úvahu tedy přicházejí mimořádné opravné prostředky, i s ohledem na vyjádření notáře bude zřejmě na místě žaloba na obnovu řízení. S ohledem na složitost případného dalšího postupu bych doporučovala věc podrobněji konzultovat s advokátem a případně se jím v řízení nechat zastoupit.

S pozdravem

Barbora Steinlauf

Dotaz zodpovídá

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

právnička v oblasti zdravotnického práva

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz