Nezletilá vnučka dědí po zesnulé babičce. Proč mě coby matku zvou k jednání u soudu a mám doložit příjmy a výdaje?

Odpověď na dotaz ze dne 2. září 2021 zobrazit původní dotaz
Dobrý den. Dcera má 17 let, zemřela jí babička a stala se nezletilým dědicem. Chtěla jsem se zeptat, jestli je obvyklé, poznat mě - matku k soudnímu jednání. Musela jsem doložit příjmy a výdaje spojené s bydlením, školným, kroužky , aktivity , zdali má svůj pokoj a v něm osobní věci......Na mnoho věcí jsem zapomněla, protože mě nenapadlo, že mě budou zkoumat jako nějakého rodiče, který se o dítě nestará. Proč zvou k soudu, když mi bylo řečeno, že jako nezletilá na dědictví má nárok a ze zákona jej nemohu zamítnout. Děkuji za odpověď.
Javega

Dobrý den,

Vaše dcera ještě v sedmnácti není zletilá a nenabyla plné svéprávnosti, takže nemůže sama za sebe vystupovat před soudem. Potřebuje k tomu zastoupení někým, kdo plně svéprávný je. Toto právo zastupovat Vaši dceru náleží Vám jakožto jejímu zákonnému zástupci. Takto je proces nastaven proto, aby zákon chránil nezletilé osoby.

Dokládání všech možných příjmů a výdajů ohledně života Vaší dcery po Vás bylo pravděpodobně požadováno proto, že v jistých případech mají některé osoby nárok na tzv. zaopatření, které je zvláštním druhem výživného. Rozhodně to ale nebylo kvůli prověřování Vaší rodičovské kompetence. Pokud si nejste jistá, proč po Vás tyto informace notář vyžaduje, můžete se jej doptat na vysvětlení.

S pozdravem

Barbora Steinlauf