Nepustí mě na ARO a JIP k mým blízkým. Proč?

Odpověď na dotaz ze dne 27. 2. 2023 zobrazit původní dotaz

Dobrý den, chci se zeptat, můj bratranec, nebo jakoby bratr, leží v nemocnici. Nejlepší kamarád leží na jipce a bratr leží na áru. Proč mě nechtějí pustit ani za mým bratrancem? Chápu že za tím kamarádem mě nepustí, ale proč ne k bratrovi?

Kačka
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Váš bratranec, který je Vám blízký jako Váš bratr, je hospitalizovaný na Anesteziologickém a resuscitačním oddělení. Píšete, že současně je Váš nejlepší kamarád také v nemocnici na Jednotce intenzivní péče. Ptáte se, proč Vás za Vašimi blízkými nepustí na návštěvu.

Dobrý den,

pacienti mají zákonné právo na přítomnost osoby blízké a rovněž právo přijímat návštěvy v zařízení lůžkové péče. Tato práva mohou být omezena pouze vnitřním řádem nemocnice nebo jiným právním předpisem (např. protiepidemickými opatřeními), toto omezení ale vždy musí být řádně odůvodněno.

Na odděleních JIP a ARO často panují přísnější podmínky k navštěvování pacientů – návštěva musí dodržovat různé přísnější hygienické podmínky, návštěvní hodiny jsou výrazně omezeny. Právo pacienta na přítomnost osoby blízké či na přijímání návštěv ale nikdy nesmí být vnitřním řádem zcela vyloučeno. Doporučuji proto obrátit se na přítomné lékaře, primáře oddělení či na vedení nemocnice se žádostí o vysvětlení, na základě jakého dokumentu, resp. jakého předpisu právo na přijímání návštěv tímto způsobem omezují.

Je možné, že ke kamarádovi Vás nepustili pouze z toho důvodu, že v daném čase nebyly na oddělení návštěvní hodiny. Dovoluji si Vás tedy odkázat na webové stránky příslušné nemocnice a oddělení, kde by měly být uvedeny návštěvní hodiny a návštěvní řád. Co se týče návštěvy Vašeho bratrance, je třeba rozlišit, zda se nacházíte v režimu návštěvy nebo osoby blízké. Pacient má totiž právo na přítomnost osoby blízké i mimo návštěvní hodiny. Opět doporučuji obrátit se na lékaře příslušného oddělení s tím, že jste osoba blízká, a žádáte uvedení důvodu, proč Vás k bratranci nechtějí pustit.

Vzhledem k tomu, že v současné době není v platnosti žádné protiepidemické opatření, neměly by být návštěvy nikde zcela zakázány. Jestliže se Vám nedostane uspokojivého řešení v rámci komunikace s ošetřujícím lékařem nebo primářem, můžete se stížností obrátit na vedení nemocnice nebo na nemocničního ombudsmana.

S pozdravem

Barbora Steinlauf

Dotaz zodpovídá

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

právnička v oblasti zdravotnického práva

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz