nemocenská při péči o osobu blízkou

Odpověď na dotaz ze dne 17. 6. 2013 zobrazit původní dotaz

Pečuji o osobu blízkou. Zajímalo by mě, jestli mohu současně z touto péčí pobírat mojí nemocenskou. Jsem vážně nemocná. S osobou blízkou žiji ve společném domě. Děkuji za odpověď.

Eva Horáková
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Ptáte se, zda můžete pobírat nemocenskou, pokud současně pečujete o blízkou osobu.

Dobrý den, paní Horáková,

pokud jsem tomu správně porozuměla, Vám blízká osoba pobírá příspěvek na péči, zatímco Vy jste v Oznámení o poskytovateli pomoci uvedena jako pečující osoba. Pokud vedle toho, že pečujete, vykonáváte výdělečnou činnost, máte na vyplácení dávek nemocenského pojištění nárok, pokud jste ošetřujícím lékařem uznána za dočasně práceneschopnou. V takovém případě nemá péče o blízkou osobu na pobírání peněžních dávek z nemocenského pojištění žádný vliv.

S přáním všeho dobrého,

Juliána Bindásová

Dotaz zodpovídá

Mgr. Juliána Bindásová

sociální pracovnice

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz