Nemám nárok na dlouhodobé ošetřovné. Mohu mít alespoň status dlouhodobě pečujícího, aby mě uvolnili ze zaměstnání?

Odpověď na dotaz ze dne 22. 4. 2019 zobrazit původní dotaz

Dobrý den, asi budu potřebovat fungovat nějaký čas jako dlouhodobě pečující. Ale nemám nárok na dlouhodobé ošetřovné, protože jsem byl v posledních čtyřech měsících nějaký čas bez zaměstnání. Mám v tomto případě nárok aspoň na uznání statutu dlouhodobě pečujícího, tj. abych mohl být uvolněn ze zaměstnání, když už nebudu dostávat peníze?
Díky

Karel

Píšete, že pravděpodobně bude potřeba, abyste o někoho dlouhodobě pečoval. V poslední době jste byl nějaký čas bez zaměstnání, předpokládáte tedy, že nemáte nárok na dlouhodobé ošetřovné. Zajímá Vás, zda byste mohl být uvolněn ze zaměstnání bez pobírání finančních prostředků.

Dobrý den,

na dlouhodobé ošetřovné má nárok zaměstnanec, který splnil podmínku účasti na nemocenském pojištění alespoň po dobu 90 kalendářních dnů v posledních 4 měsících před zahájením dlouhodobé péče. Pokud jste byl bez zaměstnání déle a nesplňujete tuto podmínku, nemáte na dlouhodobé ošetřovné nárok, což už víte. Není možné být z důvodu potřeby péče uvolněn ze zaměstnání, když nesplňujete podmínky, a to ani v případě, že byste nepobíral žádné peníze. Pokud byste byl ochoten se místo zaměstnání starat o někoho blízkého i bez finanční podpory, můžete se zkusit domluvit se zaměstnavatelem na neplaceném volnu. Pak byste se mohl stát pečujícím a zároveň se po skončení práce zase mohl vrátit do zaměstnání. Je ale čistě na zaměstnavateli, zda Vám vyhoví. Rozumím, že nemusí být jednoduché si to domluvit i vzhledem k tomu, že tam pravděpodobně pracujete krátce.

Jako pečující osoby mohou být vedeni lidé, kteří nejsou zaměstnanci ani OSVČ a to ve chvíli, kdy se starají o někoho blízkého, kdo má stupeň závislosti II. nebo vyšší (a pobírá tedy příspěvek na péči ve výši dané stupněm závislosti). Doba péče se jim pak započítává jako tzv. náhradní doba pojištění pro důchodové účely. Pokud byste měl k tomu nějaký dotaz, můžete využít Call centrum ČSSZ.

Pokud byste chodil dál do zaměstnaní, můžete hledat jiné způsoby, jak zajistit péči o nemocného. Záleží na jeho potřebách, zda je nutná stálá přítomnost pečující osoby nebo ne. V domácím prostředí mohou pomoci zejména agentura domácí péče a pečovatelská služba. Další variantou jsou různá lůžková zařízení. O těchto možnostech mohou poradit na sociálním odboru příslušného městského úřadu nebo v některé z poraden pro pečující. K základní orientaci můžete využít např. linku Pečuj doma.

Přeji Vám, ať najdete vhodnou variantu, jak péči zajistit.

Barbora Váchová

Dotaz zodpovídá

Mgr. Barbora Váchová

Mgr. Barbora Váchová

psycholožka, poradce pro pozůstalé

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz