Nejvýhodnější finanční varianta pro pečující osobu

Odpověď na dotaz ze dne 7. října 2013 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, mám poněkud složitější dotaz. Jsem OSVČ, v květnu 2013 jsem si zažádala o přiznání na péči o manželovu tetu, která se dostala do velmi vážného zdravotního stavu. Nemohla jsem pracovat, jelikož péče o ní vyžaduje celodenní péči. Po celou dobu jsem si platila sociální , zdravotní a nemocenské pojištění z mých úspor. Měla jsem strach, aby mi nevznikly dluhy a případné penále z neplacení pojištění. V září jsem onemocněla a od 26.9. mám neschopenku. Dne 3.10. mi byla přiznaná péče o tetičku, dostala III. stupeň závislosti. Péče mi byla přiznaná od května 2013. Nevím co teď mám udělat, jestli zrušit nemocenskou, nebo požádat o vrácení pojištění od května letošního roku. Nevím co by bylo pro mě výhodnější. Nemocenskou jsem si platila ve výši 149,- Kč. Na sociálním odboru mi nebyli schopni poradit, jenom mi řekli, že moje nemocenská by byla asi 3000,- Kč. Můj zdravotní stav je také vážný, lékař mi sdělil, že to bude dlouhodobé. Můj vyměřovací základ za loňský rok činí 74220,- Kč. Také nevím zda si v případě nemoci musím platit povinné pojištění a nemocenské pojištění ? Děkuji za vaši radu. Marcela
Marcela
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Píšete, že jste OSVČ a pečujete o manželovu tetu, která je vážně nemocná. Nemohla jste díky péči o ní pracovat, a proto jste v květnu zažádali o příspěvek na péči. Začátkem října byl Vaší tetě přiznán příspěvek na péči III. stupně a bude Vám vyplacen zpětně k podání žádosti. Po celou dobu péče jste si platila sociální, zdravotní i nemocenské pojištění. Od září 2013 jste však sama onemocněla a máte neschopenku. Váš zdravotní stav je podle lékařů vážný a léčení bude dlouhodobé. Máte několik dotazů - zdali se odhlásit z nemocenského, které by bylo velmi nízké, a zdali v případě nemoci si musíte platit povinné pojištění a nemocenské pojištění.

Dobrý den, paní Marcelo,

váš dotaz je opravdu složitý a není lehké na něj odpovědět. Jde tu o příspěvek na péči, kterým si Vaše teta hradí péči o svoji osobu a o Vás, která jste vedená jako pečující osoba, pracujete jako OSVČ, jste sama nemocná na nemocenské.

Vaší tetě byl přiznán příspěvek na péči III. stupně. Od příspěvku na péči II. stupně výše, se pečující osobě doba péče započítává pro důchodové účely jako náhradní doba pojištění. Zároveň v takovém případě za Vás hradí stát sociální a zdravotní pojištění (nikoliv však nemocenské pojištění.). Za normálních okolností bych Vám doporučovala si živnost pozastavit. Vyzvednout si na úřadě, který Vaší tetě vyplácí příspěvek na péči potvrzení o péči a s ním pak zajít na Vaši zdravotní pojišťovnu. Dále pak už bude za Vás zdravotní pojištění hradit stát. Se sociálním pojištěním je to jiné. Na příslušný úřad sociálního zabezpečení se dokládá doba péče až zpětně, nejdéle však 2 roky po jejím skončení.

Problém ve výše uvedeném vidím v tom, že jste sama vážně nemocná a mám obavy, aby pak případná kontrola nezjistila, že nejste ze zdravotních důvodů péče o svoji tetu schopná. Doporučovala bych, abyste případně jako pečující osobu uvedla i někoho dalšího z rodiny (pečujících osob může být více).

Co se týče nemocenského pojištění, to za Vás stát nehradí a je asi nutné si je platit dále. V této věci bych doporučila obrátit se na Živnostenský úřad. Nedokáži Vám asi lépe poradit, než Vás odkázat na některou z občanských poraden http://www.obcanskeporadny.cz/, v rámci nichž pracují i právníci, kteří by Vám mohli poradit lépe.

Ještě by bylo dobré se spojit přímo s Vaší zdravotní pojišťovnou a ve věci nemocenského pojištění s okresní správou sociálního zabezpečení.

Přeji Vám zdárné vyřešení nelehké situace a brzké uzdravení.

S pozdravem,

Olga Cordiner