Neinformovali mě o úmrtí biologického otce před cca 6 lety, jsem jediná dcera. Jak postupovat ohledně dědictví?

Odpověď na dotaz ze dne 16. února 2020 zobrazit původní dotaz
Dobrý den,před pár dny jsem se dozvěděla že můj biologický táta zemřel cca před 5-7 lety nikdy jsem se sním nesetkala jen přes dopisy a telefon jsme komunikovali. Nikdo mě neinformoval. Jak mám postupovat po popřípadě dědictví. Jsem jediná dcera. Děkuji za odpověď
Věra Plasova

Dobrý den,

z toho, co uvádíte, nejsem bohužel schopná říct, proč jste nebyla o dědickém řízení informována.

Napadá mě, že svého biologického otce nemáte oficiálně zapsaného v rodném listu, proto notář při zjišťování okruhu možných dědiců z evidence obyvatel nemohl zjistit, že Váš otec měl dceru jako možného dědice. Je možné, že Vás notář k dědickému řízení jako možného dědice předvolal, ale nepodařilo se Vám dopis doručit. Doručení pak proběhlo vyvěšením dopisu na úřední desce soudu a poté, co jste se ve stanovené lhůtě nepřihlásila, notář dědictví projednal a rozhodl způsobem, jako byste dědičkou nebyla. Je rovněž možné, že otec nezanechal žádný majetek nebo zanechal majetek pouze nepatrné hodnoty. V takovém případě bylo dědické řízení zastaveno a majetek (byl-li nějaký) byl vydán vypraviteli pohřbu.

Odpovědi na své otázky můžete zjistit nahlédnutím do dědického spisu, který bude uložen u příslušného okresního soudu, který vedl dědické řízení. O nahlédnutí můžete požádat dopisem zaslaným na tento soud. Pokud osvědčíte právní zájem na nahlédnutí, soud by Vám měl nahlédnutí do spisu umožnit.

S pozdravem

Barbora Vráblová