Necítím se na účast na dědickém řízení po úmrtí syna. Mohu se nedostavit a vzdát se dědictví písemně?

Odpověď na dotaz ze dne 19. září 2018 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, zemřel mi syn. Nebyl ženatý ani neměl děti. Dědici by tedy měli být pouze oba rodiče. Pohřeb jsem vypravovala já (s otcem zemřelého syna jsme rozvedení). Nyní mi od notářky přišlo pozvání k dědickému řízení. Vše špatně psychicky nesu, žádné dědictví po synovi nechci. Je možnost, že bych se k dědickému řízení vůbec nemusela dostavit? Bojím se, jak bych to zvládla. Nejraději bych se rovnou písemně dědictví vzdala. Děkuji za odpověď.
Maminka
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Dobrý den,

zemřel Vám syn. Bojíte se, jestli a jak byste zvládla proces dědického řízení a uvažujete, že dědictví po synovi raději odmítnete.

Neumím si představit, jak těžké musí být ztratit syna. Je mi moc líto, že to zažíváte. Z Vašeho emailu situace vyznívá tak, že jste na to sama, ani to nejspíš není vůbec snadné. Rozumím, že vzhledem k tomu, jak těžce synovu ztrátu nesete, máte za schůdnější řešení se dědictví po něm vzdát. Rozhodla jste se nevystavovat další bolesti a šetřit síly. Vnímám to jako sebezáchovné rozhodnutí, jak se o sebe nyní postarat tak, jak potřebujete.

Pokud dědictví po synovi nechcete, můžete ho odmítnout. K odmítnutí dědictví zákon vyžaduje výslovné prohlášení vůči soudu, který vede dědické řízení, o odmítnutí dědictví. Toto prohlášení můžete v písemné formě zaslat soudu, aniž by bylo třeba se k projednání dědictví dostavit osobně. O možnosti odmítnout dědictví jste pravděpodobně již byla poučena ze strany soudu. Podle zákona máte možnost dědictví odmítnout nejpozději do jednoho měsíce od okamžiku, kdy jste o právu dědictví odmítnout byla vyrozuměna soudem. Po uplynutí této lhůty se bude mít za to, že jste dědictví přijala. Namísto zaslání písemného prohlášení o odmítnutí dědictví je možné udělit jiné osobě plnou moc, ve které ji specificky zmocníte k odmítnutí dědictví. Pokud budete mít konkrétní otázky týkající se formálních náležitostí prohlášení nebo plné moci, doporučuji informovat se telefonicky u notáře, který byl projednáním dědictví pověřen.

S úctou a přáním sil i naděje do dalších dní

Barbora Vráblová