Může notář po pozůstalých vyžadovat doložení veškerých skutečností po zemřelém, který byl OSVČ?

Odpověď na dotaz ze dne 3. února 2020 zobrazit původní dotaz
Může pověřený notář po pozůstalých synech vyžadovat zjišťování a doložení veškerých skutečností po zemřelém otci, který byl OSVČ? (výpis z ŽL,OR, důchodové pojištění, různé pojistky, podrobný popis majetku po jednotlivých místnostech -RD a autoservis, apod). Stačí snad klasický odhad celé nemovitosti? Ještě bych chtěla upřesnit, že ani jeden ze synů s otcem nepodnikal (tudíž není přehled o vedení firmy) a jeden z nich dlouhodobě žije v Anglii. Předem děkuji za odpověď
Jarmila Podpleská

Dobrý den,

to, co uvádíte, je poměrně standardní praxe. Notář žádá potenciální dědice, aby při zjišťování, co je součástí pozůstalosti a bude předmětem dědického řízení, poskytli notáři odpovídající součinnost. Jsou skutečnosti, které je notář schopen zjistit z jemu přístupných evidencí. Při zjišťování ostatních skutečností je však třeba, aby dědici notáři požadovanou součinnost poskytli. Tuto povinnost mají vedle dědiců také jakékoliv jiné osoby, které mohou znát skutečnosti relevantní pro zjištění pozůstalosti a vedení dědického řízení. Pokud dědici přístup k požadovaným skutečnostem nebo dokumentům nemají, mohou notáře odkázat na osobu, která bude schopna relevantní informace notáři poskytnout. Nevím, z jakého důvodu žádá notář přesný popis nemovitosti. Jak sama uvádíte, měl by i dle mého soudu stačit odhad ceny nemovitosti.

S pozdravem

Barbora Vráblová