Může mít klient v domově pro seniory dříve vyslovené přání, že nechce, aby mu volali záchranou službu?

Odpověď na dotaz ze dne 10. 6. 2018 zobrazit původní dotaz

Dobrý den, v souvislosti s institutem Dříve vyslovená  přání bych  se ráda zeptala, zda  může klient, kterému je poskytovaná   péče poskytovatelem  sociálních služeb (Domov seniorů) vyslovit  přání "nechci, aby mi byla volána záchranná služba," a jakým způsobem je toto třeba zdokumentovat.
Personál se obává postihu v případě, že by se stav klienta zhoršil a on by na základě jeho přání nepřivolal pomoc.
Pokud personál pomoc zavolá, klient odmítne spolupráci, výjezd je jen alibi „udělali jsme vše“.
Podobná situací je, když pracovníci „žalují“ rodině, že senior nechce užívat léky. Nejedná se o klienty zbavené svéprávnosti. Mají na to právo?
Děkuji Lacinová

Irena Lacinová
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Dobrý den,

ano, i klient poskytovatele sociálních služeb může vyslovit nesouhlas s poskytováním zdravotních služeb, včetně např. převozu do zdravotnického zařízení nebo zdravotnické záchranné služby.

Zákon o zdravotních službách pro situace, kdy pacient vyslovuje dříve vyslovené přání mimo období hospitalizace u poskytovatele zdravotních služeb, vyžaduje, aby dříve vyslovené přání bylo opatřeno úředně ověřeným podpisem pacienta a aby jeho součástí bylo písemné poučení pacienta o důsledcích jeho rozhodnutí učinit dříve vyslovené přání. Toto poučení má pacientovi udělit lékař v oboru všeobecné praktické lékařství, u něhož je pacient registrován, nebo jiný ošetřující lékař v oboru zdravotní péče, s níž dříve vyslovené přání souvisí.

Je třeba zdůraznit, že dříve vyslovené přání bude relevantní pouze v okamžiku, kdy pacient aktuálně nebude schopen rozhodnout, jakou péči si přeje nebo nepřeje. Pokud je pacient aktuálně schopen rozhodovat, je třeba respektovat jeho aktuální přání. Zákon o zdravotních službách pro tyto situace zakotvuje institut tzv. negativního reverzu, který se použije v případě, kdy pacient i po opakovaném poučení o jeho zdravotním stavu v rozsahu a způsobem, ze kterého je zřejmé, že neposkytnutí zdravotních služeb může vážně poškodit jeho zdraví nebo ohrozit život, přesto odmítá souhlas s poskytováním zdravotních služeb vyslovit.

Z praktického hlediska lze doporučit, aby dříve vyslovené přání měl k dispozici nejen poskytovatel sociálních služeb, ale rovněž praktický lékař nebo jiný ošetřující lékař, který pacientovi podal požadované poučení nebo který má pacienta v péči. Přání pacienta sepsat dříve vyslovené přání je vhodné důkladně prodiskutovat nejen přímo s pacientem, ale také s rodinnými příslušníky, pokud pacient nebude proti.

Na závěr je třeba připomenout, že zákon o zdravotních službách stanoví, že na dříve vyslovené přání má brát zřetel poskytovatel zdravotních služeb (tj. fyzická nebo právnická osoba, které bylo uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb). Jiné osoby dříve vysloveným přáním pacienta vázány nejsou. Je to tedy lékař jako poskytovatel zdravotních služeb, kdo může rozhodnout o nepřivolání zdravotnické záchranné služby, pokud si to pacient nepřeje a v tomto smyslu učinil dříve vyslovené přání. Zároveň je to lékař, který by měl pacientovi zajistit náležitou zdravotní péči v prostředí poskytovatele sociálních služeb, pokud zdravotnická záchranná služba přivolána nebude.

S pozdravem

Barbora Vráblová

Dotaz zodpovídá

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

právnička v oblasti zdravotnického práva

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz