Může maminka žádat o příspěvek na péči, když nebere důchod?

Odpověď na dotaz ze dne 7. 12. 2021 zobrazit původní dotaz

Dobrý den,žádám si o péči pro maminku ale nevím zda ji ho uznají,Má rakovinu 2 nádory a má to v kostech,leží a potřebuje moji pomoc.Jsem její dcera.A chci se zeptat maminka nebere důchod.....má to vliv na to.Děkuji za odpověď Růžičková

Jana Růžičková

Píšete, že Vaše maminka žádá o příspěvek na péči. Poskytovatelem péče budete Vy (její dcera, tzv. osoba blízká). Vaše maminka trpí rakovinou, leží a potřebuje více pomoci. Ptáte se, zda na přiznání příspěvku na péči má vliv to, že maminka nepobírá důchod.

Vážená paní Řůžičková,

o příspěvek na péči může na úřadě práce v místě trvalého bydliště požádat kdokoli, kdo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje dopomoc jiné fyzické osoby. Kdo bude pomoc poskytovat, si rozhodne sám nemocný, který je také příjemcem příspěvku. Může např. využít pomoc svých příbuzných anebo sociální službu (pečovatelskou službu, která jezdí pomáhat nemocnému člověku domů nebo nějakou ze služeb pobytových — domov pro seniory nebo odlehčovací pobyt). Anebo může kombinovat pomoc různých poskytovatelů, např. svých blízkých a terénní sociální služby. Poskytovatel pomoci se uvádí ve formuláři, kterým se o příspěvek na péči na úřadu práce žádá.

Při posuzování žádosti o příspěvek na péči se hodnotí schopnost zvládat životní potřeby žadatele (mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost). Sociální pracovník úřadu práce provede sociální šetření v domácnosti žadatele za účelem zhodnocení míry dopomoci, kterou nemocný potřebuje. Do žádosti se uvádí také kontakt na praktického lékaře žadatele, je tedy vhodné, aby praktický lékař měl informace o aktuálním zdravotním stavu nemocného (např. lékařské zprávy od specialistů) a úřadu mohl podat relevantní informace potřebné při vyměřování výše dávky.

Příspěvek může být přiznán ve čtyřech stupních a jeho výše pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc: I. stupeň — lehká závislost (880 Kč), II. stupeň — středně těžká závislost (4400 Kč), III. stupeň — těžká závislost (8800 Kč), IV. úplná závislost (13 200 Kč, pokud pomoc poskytuje pobytová sociální služba, 19 200 Kč v ostatních případech).

Na Vaši otázku je tedy jednoduchá odpověď, a to, že skutečnost, zda maminka pobírá nebo nepobírá důchod, nemá žádný vliv na přiznání příspěvku na péči.

Více informací o příspěvku na péči najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

S přáním hezkého dne

Ester Miffková

Dotaz zodpovídá

Mgr. Ester Miffková

Mgr. Ester Miffková

sociální pracovnice

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz