Může dcera zdědit dluhy na zdravotním a sociálním pojištění po zesnulém otci?

Odpověď na dotaz ze dne 6. července 2021 zobrazit původní dotaz
Chtěla bych se zeptat, zda moje dcera , které je 18 let může zdědit dluhy na zdr. a soc. pojištění po svém otci, který nikdy nepracoval a většinu svého života strávil ve výkonu trestu. Dcera ho viděla naposled ve čtyřech letech. Žádné výživné ji neplatil, nikdy jsme to ale nikam nehláslily, postarala jsem se o ni sama. Děkuji za odpověď
Pavla

Dobrý den,

je možné, že v rámci dědického řízení na dědice přejdou i dluhy zůstavitele. Zákony ale dědici dávají možnosti, jak se před nimi chránit. Pokud by otec Vaší dcery zemřel, dědili by v první řadě jeho potomci, tedy Vaše dcera (případně vlastní i nevlastní sourozenci, má-li je), popř. i jeho manželka. Vaše dcera by pak měla několik možností.

Lze uplatnit tzv. výhradu soupisu pozůstalosti. Je to mírnější řešení, než odmítnutí dědictví, které popisuji níže. Výhrada soupisu v podstatě znamená, že dědic bude ručit za dluhy zůstavitele jen do výše ceny nabytého dědictví. V nejhorším případě se jí tedy může stát to, že nezdědí nic. I kdyby ale dluhy nebyly uspokojeny, Vaší dcery se to nijak nedotkne. Právo na výhradu soupisu lze uplatnit prohlášením učiněným vůči soudu v dědickém řízení. Toto prohlášení lze učinit buď ústně před soudem, anebo jej v písemné formě soudu zaslat. Lhůta pro uplatnění výhrady soupisu pozůstalosti je měsíc ode dne, kdy soud dědice o tomto právu vyrozuměl.

Pokud by si Vaše dcera byla jistá, že dluhy přesahují cenu pozůstalosti, může dědictví odmítnout. Během dědického řízení, které je zahajováno po smrti zůstavitele, musí notář dědice upozornit na možnost odmítnout dědictví. Samotné odmítnutí se činí výslovným prohlášením vůči soudu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy soud dědice o jeho právu odmítnout dědictví vyrozuměl. Jestliže má dědic bydliště v zahraničí, je lhůta pro odmítnutí prodloužena na 3 měsíce. S takovým postupem by Vaší dceři případně přidělený notář poradil.

S pozdravem

Barbora Steinlauf