Může být plnění darovací smlouvy na nemovitost sepsané pár dní před úmrtím vymáháno na mně, dědičce ze závěti?

Odpověď na dotaz ze dne 23. září 2020 zobrazit původní dotaz
Maminka vdova sepsala před patnácti lety závěť ve které svou nemovitost odkazuje mě své mladší dceři a starší dceři odkazuje ostatní majetek-pole, les.Třináct dnů před svou smrtí podepsala darovací smlouvu na nemovitost,kterou dědím já v závěti,na nezletilého osmiletého pravnuka ze strany mé starší sestry.Závěť nezrušila a darovací smlouva nebyla do jejího úmrtí podána k zapsání na katastr nemovitostí.Nyní je tato darovací smlouva podána jako pohledávka vůči mojí platné závěti v dědickém řízení.Může být plnění této darovací smlouvy vymáháno na mě, dědičce ze závěti? Toto už můj druhý dotaz na vás v rámci mého dědického řízení.Moc děkuji za odpověď.
LÍDA

Dobrý den,

závazek Vaší maminky darovat nemovitost pravnukovi přešla její smrtí na Vás jako na dědice ze závěti. Domnívám se proto, že pravnuk oprávněně uplatňuje svůj nárok z darovací smlouvy na Vás. Velmi bych doporučovala situaci konzultovat s advokátem, který se specializuje na dědické právo a právo nemovitostí. Při podrobnější znalosti situace bude lépe schopen posoudit, zda je mnou vyjádřený právní názor skutečně správný a zda Vám zůstává alespoň nějaký nárok na podíl z pozůstalosti, např. alespoň nárok na povinný díl pro Vás jako nepominutelného dědice.

S pozdravem

JUDr. Barbora Vráblová