Může být dědicem ustanovena jen nezletilá dcera zemřelého bratra? Může její matka sama disponovat majetkem z dědictví?

Odpověď na dotaz ze dne 8. září 2020 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, zemřel mi bratr, který byl vlastníkem nemovitosti, ve které má naše společná matka doživotní věcné břemeno. Bratr byl rozvedený a má dceru (6 let). Vypravil jsem pohřeb, zařídil jsem odhad nemovitosti a doložil notáři. Nyní jsem čekal na nějaké vyjádření o dědickém řízení, ale bohužel nepřišlo. Dle telefonické komunikace je již uzavřeno. Je možné, že bychom nebyli ani já, ani má matka obeznámeni o výsledku dědického řízení? Náklady na vypravení pohřbu a na odhad nemovitosti se nikde nezohledňují? Je možné, že byla dědicem ustanovena pouze nezletilá dcera bratra. Dá se nějak řešit její opatrovnictví, nebo je automaticky opatrovníkem její matka (bývalá žena bratra)? Bojíme se, že bude bývalá manželka bratra nyní disponovat s majetkem a pozemky a my s tím nic neuděláme. Lze najít nějaké řešení? Děkuji moc, jsme bezradní.
Jiří

Dobrý den,

náklady na pohřeb má podle zákona hradit dědic. Tím, že jste pohřeb bratra zaplatil Vy, Vám vznikla pohledávka vůči dědici, případně dědicům. Můžete tedy dědice požádat, aby Vám náklady pohřbu nahradili. Totéž platí o nákladech na odhad nemovitosti, pokud byly pořízeny pro účely dědického řízení.

O skončení dědického řízení Vás notář neinformoval proto, že jste nebyl účastníkem řízení. Účastníkem byla v tomto případě zřejmě pouze dcera bratra, v řízení zastoupená matkou jako jejím zákonným zástupcem. Zároveň lze předpokládat, že dědicem po bratrovi byla právě a pouze jeho dcera, ledaže bratr sepsal závěť, v níž by část pozůstalosti zůstavil také bývalé manželce nebo jiné osobě. Pokud závěť nesepsal, dědila v první dědické třídě skutečně pouze dcera.

Obecně platí, že majetek dětí spravují zákonní zástupci dítěte, tedy rodiče. V dispozici s majetkem jsou nicméně omezeni zákonem tak, že k jakémukoliv právnímu jednání, které se týká jmění dítěte nebo jeho jednotlivé součásti, potřebuje zákonný zástupce souhlas soudu, ledaže se jedná o běžné záležitosti nebo záležitosti týkající se pouze zanedbatelné majetkové hodnoty. Není proto třeba se obávat, že by bývalá manželka za svou dceru např. rozprodala majetek, který dcera zdědila. K takovému jednání by soud nedal souhlas a bez jeho souhlasu by jednání nebylo platné. Věcné břemeno, které svědčí Vaší matce, rovněž nemůže být jednostranným jednáním bývalé manželky zrušeno. Ani při případném prodeji nebo darování nemovitosti by věcné břemeno nezaniklo, neboť břemeno vždy vázne na nemovitosti bez ohledu na to, kdo nemovitost vlastní.

Pokud by i přesto měl v souvislosti s majetkem po bratrovi vzniknout jakýkoliv konflikt, doporučuji situaci konzultovat s advokátem. Při podrobnější znalosti situace bude schopen poradit, jaké konkrétní kroky můžete učinit.

S pozdravem

Barbora Vráblová