Musím se dostavit na dědické řízení?

Odpověď na dotaz ze dne 19. ledna 2021 zobrazit původní dotaz
Dobrý den musím se dostavit na dedicky řízení ani bráchove se tam nechtějí dostavit. Co se stane majetkem? S pozdravem Vančura
Tomas

Dobrý den,

pokud chcete dědictví odmítnout, můžete tak učinit dle pokynů notáře písemně. Osobní účast na jednání u notáře pak nebude třeba. Odmítnou-li dědictví všichni dědici, připadne majetek státu jako tzv. odúmrť. Pokud dědit chcete, jen se nechcete osobně účastnit jednání u notáře, můžete jakékoliv jiné osobě udělit plnou moc, aby Vás na jednání zastoupila. Osobní účast však v některých případech může být vhodná, zejména tehdy, má-li být u notáře uzavřena dohoda mezi dědici o rozdělení dědictví. K zastoupení můžete případně využít také advokáta, který Vám zároveň podrobněji vysvětlí, jaký je stav dědického řízení, jaké jsou Vaše možnosti, jak nejlépe postupovat apod.

S pozdravem

Barbora Vráblová