Musím hradit náklady na stravu a bydlení vnuka ze svého důchodu nebo sirotčího důchodu vnuka?

Odpověď na dotaz ze dne 25. 9. 2022 zobrazit původní dotaz

Kuratorem mi bylo sdeleno, ze nemuzu pocitat do sirotciho duchod
u naklady na bydleni a stravu u nezletileho vnuka, ktereho jsem mel v peci. Tyto naklady jsem mel hradit sam ze sveho duchodu. Dekuji Hriuska

Frantisek Hruska

Píšete, že Vám kurátor pro děti a mládež sdělil, že jste měl náklady na bydlení a stravu nezletilého vnuka, kterého jste měl v péči hradit ze svého důchodu a ne je zahrnovat do sirotčího důchodu.

Dobrý den,

Váš dotaz je stručný s málo informacemi, proto odpovídám v obecné rovině.

Sirotčí důchod slouží k tomu, aby se z něj hradily náklady spojené s živobytím, které osiřelému dítěti v běžném případě hradili zemřelí rodiče/rodič. Má usnadnit rodině zvládnout nelehkou životní situaci a pozůstalému dítěti nahradit část příjmu zesnulého, na kterém závisela jeho výživa. Jde o peněžitou dávku, která má příjemci zajistit důstojný život ve společnosti a vyrovnat ekonomický pokles životní úrovně, který nastal v důsledku úmrtí člena/členů rodiny.

Pokud žije dítě s osobou, která ho má v péči v jedné domácnosti, má pouze povinnost na společnou domácnost a stravu přispívat. Jedná se o tzv. koadjutorium — povinnost dítěte podílet se na chodu rodinné domácnosti, tedy pomáhat a případně i finančně přispívat na úhradu společných potřeb rodiny, ve které žije. Tato povinnost se vztahuje jak na děti nezletilé, tak na děti již zletilé, které žijí ve společné domácnosti.

Píšete, že jste měl vnuka v péči. To znamená, že vyživovací povinnost přešla na Vás. U vyživovací povinnosti vůči nezaopatřenému dítěti (studujícímu do 26 let života) se nejedná pouze o materiální zajištění, ale i potřebu kulturní či duševní. Dítě potřebuje jíst a oblékat se, ale také potřebuje rozvíjet svou osobnost v oblasti vzdělávání, kultury, sportu apod.

Sirotčí důchod tedy pravděpodobně nestačí k zajištění veškerých potřeb vnuka, má být pouze příspěvkem a další potřeby máte/jste měl hradit Vy, jako pečující osoba. Vyživovací povinnost máte ovšem činit úměrně svým možnostem, schopnostem a majetkovým poměrům.

S pozdravem

Olga Stránská

Dotaz zodpovídá

Mgr. Olga Stránská

poradenská pracovnice

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz