Můj bratr zemřel a zanechal po sobě 3 děti. Jak bude probíhat dědické řízení po mé matce bez závěti?

Odpověď na dotaz ze dne 15. července 2020 zobrazit původní dotaz
Má matka je vdova. Měla jsem bratra, který již zemřel a zanechal 3 dospėlé dėti. Jak bude probíhat dědictví po matce , v případě jejiho úmrtí, když nebude závěť? Děkuji
Jarmila

Dobrý den,

pokud se v rámci dědického řízení nedohodnete jinak, pozůstalost se rozdělí na poloviny. Jedna polovina bude náležet Vám, druhá polovina se rozdělí mezi děti Vašeho bratra. Každému z nich tedy bude náležet jedna šestina pozůstalosti.

S pozdravem

Barbora Vráblová