Mohu z příspěvku na péči koupit nemocné ošacení?

Odpověď na dotaz ze dne 4. listopadu 2020 zobrazit původní dotaz
Mohu za PNP nakoupit postizene I osaceni?
Milka
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Ptáte se, zda můžete zakoupit postižené, pobírající příspěvek na péči, z tohoto příspěvku ošacení.

Dobrý den, paní Milko,

příjemkyně příspěvku, je povinna využívat příspěvek na zajištění potřebné pomoci. Tuto péči pro ni může zajišťovat buď poskytovatel sociální služby nebo asistent sociální péče nebo pečující osoba, tj. rodinný příslušník či jiná osoba, která není poskytovatelem sociální služby.

Příjemce příspěvku tedy nemůže příspěvek využít k uspokojení své spotřeby, tedy například ošacení, ale pouze k uspokojení své potřeby, tedy péče o sebe. Pokud jste pečující osobou a zajišťujete pomoc „postižené“ příspěvek náleží vám. Pak je již na vás, jak s těmito penězi naložíte.

Pokud dojde na kontrolu využívání příspěvku, je příjemkyně příspěvku na vyžádání povinná prokázat, že příspěvek využila k zajištění pomoci, a to například dokladem o vyplacení příspěvku tomu, kdo jí pomoc poskytuje.

Zdravím Vás.

Oldřich Hanibal