Mohu pracovat při péči o člověka v invalidním důchodu a s 1. stupněm závislosti? Jsou zde další omezení?

Odpověď na dotaz ze dne 22. listopadu 2020 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, prosím o radu. Jsem pečující osoba o osobu, které pobírá 3. stupeň invalidního důchodu a příspěvek na péči 1. stupně. Mohu při 1. stupni příspěvku na péči běžně pracovat nebo z toho pro mě vyplývají nějaké omezení? Samozřejmě kromě pomoci osobě, o kterou pečuji. Dále se chci zeptat, jestli jsem povinna něco hlásit zdravotní pojišťovně. Děkuji vám za odpověď
Dotaz
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Ptáte se nás, zda můžete běžně pracovat, pečujete-li současně o osobu, která pobírá příspěvek na péči 1. stupně a 3. stupeň invalidního důchodu. Zajímá Vás také, zda z toho pro Vás případně vyplývají nějaká další omezení a zda jste povinna něco hlásit zdravotní pojišťovně.

Dobrý den,

jste-li pečující osobou dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tzn. pečujete o člověka, který je příjemcem příspěvku na péči, můžete při péči pracovat.
V takovém případě sociální a zdravotní pojištění platí zaměstnavatel nebo Vy sama. Výše příspěvku, který od příjemce dostáváte, se nezapočítává do Vašeho příjmu.

Pokud byste pečovala o člověka s II. a vyšším stupněm závislosti a nebyla zaměstnaná, nevznikla by povinnost hradit sociální pojištění a zdravotní pojištění by za Vás hradil stát. V tom případě byste si na úřadě práce musela zařídit potvrzení o péči a to pak doručit na Vaši zdravotní pojišťovnu a příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení.
Tato úleva se ale na příspěvek v 1. stupni nevztahuje a Vaší zdravotní pojišťovně tedy v této věci nic hlásit nemusíte. Zdravotní pojištění platíte ve stejném režimu, jako když jste o závislou osobu nepečovala.

Jako pečující osoba žádná další omezení nemáte. Pouze v případě, že by Váš závislý blízký byl přesunut do zdravotnického zařízení, domova pro seniory, hospice apod., jste povinni to hlásit na úřad práce do 8 dnů od vzniku této nové skutečnosti. V případě jeho hospitalizace/pobytu v instituci delšího než 30 kalendářních dnů Vám příspěvek na péči nenáleží. Počítá se to od 1. dne v měsíci do posledního dne v měsíci. Začne-li hospitalizace 1. den v měsíci a skončí-li poslední den v měsíci, pak Vám příspěvek bude náležet.

Více se můžete dozvědět na našem informačním portále pod heslem příspěvek na péči nebo na poradenské lince Call centra úřadu práce.

S přáním všeho dobrého

Lucie Přádová