Mohu odmítnout dědictví písemně?

Odpověď na dotaz ze dne 21. prosince 2020 zobrazit původní dotaz
Dobrý den. Musím se dostavit osobně, či můj zplnomocněný zástupce k notáři na dědické řízení, když chci dědictví odmítnout? Stačí v tomto případě doručit notáři písemně moje stanovisko s úředně ověřeným podpisem? Děkuji Vám a přeji hezký den. L. Čech
Lubomír Čech

Dobrý den,

ano, odmítnout dědictví je možné také písemným prohlášením učiněným vůči soudu. Není třeba Vaší osobní přítomnosti na jednání u notáře.
O všem potřebném, zejména o lhůtě pro odmítnutí dědictví a formě odmítnutí, by Vás měl poučit notář pověřený dědickým řízením.

S pozdravem

Barbora Vráblová