Matka synovců je drogově závislá, jsou v dětském domově. Může pobírat jejich sirotčí důchody?

Odpověď na dotaz ze dne 17. února 2018 zobrazit původní dotaz
Prosím o radu ohledně sirotčích důchodů u mých nevlastních synovců. Jan 16 let a Nicky 14 let, byli umístění do ústavu neboť se o ně jejich Matka vůbec nestarala je drogově závislá neustále je vyhazovala na ulici atd. Prostě to byla velmi špatná situace, kterou bylo třeba urychleně řešit… Matka, umístila své dva syny po domluvě se sociální pracovnicí do tohoto zařízení ve kterém se těší dobrým podmínkám a evidentně jsou „ Šťastní “… Můj dotaz zní: Může jejich Matka nadále pobírat sirotčí důchody, když dala kluky do dětského domova, nemá o ně zájem, a jak jsem již zmiňoval je drogově závislá…na co asi tyto penízky můžou jít… Nemohl by mi někdo poradit co udělat aby tyto peníze dostali osoby, pro které byly určeny… Děkuji za odpověď David
David
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Popisujete situaci Vašich dvou nevlastních synovců, kteří pobývají v dětském domově, protože jejich matka se o ně nedokáže postarat. Dále za ně přebírá sirotčí důchody a Vy máte pochybnosti, zda je využívá ve prospěch svých synů a zajímá vás, zda je možné zajistit, aby se výplaty důchodů dostávaly ke svým příjemcům.

Dobrý den, pane Davide,

sirotčí důchod je určen k zajištění potřeb osiřelého dítěte; za nezletilé je většinou přebírá zákonný zástupce, který má důchod využívat ve prospěch dítěte. V odůvodněných případech může důchod za nezletilé přebírat někdo jiný, většinou tzv. zvláštní příjemce. Jako zvláštní příjemce může být např. ustanoven i dětský domov jakožto právnická osoba.
Jako podklad pro ustanovení dětského domova jako zvláštního příjemce může být užitečné si vyžádat vyjádření pracovníků OSPOD o tom, že matka nevyužívá sirotčí důchod ve prospěch dítěte, což bude fakt, který rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce podpoří. Můžete tedy oslovit zařízení, ve kterém vaši synovci pobývají s podnětem, že podle vašich informací matka nevyužívá důchody ve prospěch nezletilých a zda by mohli za chlapce přebírat sirotčí důchod oni.

Základní informace o přebírání důchodů se lze dočíst na webu ČSSZ. Také je možné konzultovat celou situaci s ČSSZ prostřednictvím jejich call centra na čísle 800 050 248.

Držím palce, ať se najde dobré řešení.

Barbora Váchová