Matka se bude starat o babičku po operaci, dostane 60% platu při péči 2-3 měsíce. Má nárok na příspěvek na péči?

Odpověď na dotaz ze dne 11. 8. 2019 zobrazit původní dotaz

Dobrý den,

moje matka se musí postarat o babičku po operaci. Bohužel má nárok jen na 60 % platu při péči o takovou osobu na 2-3 měsíce. Což znamená, že nemá jak dostatečně pokrýt základní nezbytné výdaje (bydlení, strava, dítě). Nemohu nikde dohledat, zda má nárok na nějaký příspěvek na péči či nikoliv, když se jedná o péči na max. 3 měsíce. Babička vyžaduje nyní přítomnost 24 hodin denně, takže si nelze nikde ničím přivydělat a z jejího důchodu chybějící částku nemůže doplatit celou. Děkuji předem za všechny komentáře.

Eve

Obracíte se na nás v situaci, kdy se Vaše matka stará doma o babičku, která je po operaci. Kvůli poklesu příjmů nemá dostatek finančních prostředků na pokrytí základních potřeb. Ptáte se nás, zdali má nárok na příspěvek na péči.

Dobrý den,

vážím si toho, že se matka rozhodla zůstat s babičkou doma a postarat se o ni. Je náročné řešit k tomu i změnu finanční situace, kdy matka nemá dostatek prostředků na bydlení, stravu a péči o dítě.

Z toho, co píšete, předpokládám, že matka nyní pobírá dlouhodobé ošetřovné. To lze čerpat, jak uvádíte, maximálně 3 měsíce a po tuto dobu je uvolněna ze zaměstnání s tím, že pobírá 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. To může být velice citelná finanční změna.

Ptáte se nás na příspěvek na péči. O ten bych Vám doporučila požádat. Dlouhodobé ošetřovné je koncipováno tak, že pokryje dobu, než proběhne řízení ohledně příspěvku na péči. Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné osoby. Příspěvek na péči pak může babička využívat dle svého rozhodnutí k hrazení pomoci poskytované blízkými nebo různými službami (např. službami pečovatelskými). V případě kladného vyhodnocení žádosti bude příspěvek vyplacen zpětně k datu podání žádosti. O příspěvek na péči se žádá na pobočce úřadu práce dle trvalého pobytu babičky.

Vzhledem k délce řízení o příspěvku na péči to však neřeší matčinu aktuální finanční situaci. V té by mohlo pomoci zvážit podání žádosti o sociální dávky ze systému státní sociální podpory (např. příspěvek na bydlení) a hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc). O tyto dávky se žádá na pobočkách úřadu práce. Jednotlivá oddělení úřadu práce se mohou nacházet v různých budovách, kontakty naleznete na webu úřadu práce. S konkrétními dotazy ohledně výše zmíněných dávek je možné obrátit se také na Call centrum Úřadu práce ČR.

Pro pomoc a orientaci v možnostech řešení aktuální nepříznivé finanční situace se matka může rovněž obrátit na sociální odbor příslušný dle jejího trvalého pobytu. Sociální odbor nalezne při úřadu městské části, městského či obecního úřadu.

Držím palce, aby se povedlo finanční situaci brzy stabilizovat. A přeji matce i celé rodině hodně sil v péči o babičku.

S úctou za poradnu

Monika Vaníčková

Dotaz zodpovídá

Mgr. Monika Vaníčková

Mgr. Monika Vaníčková

poradenská pracovnice, poradce pro pozůstalé

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz