Matka neměla žádný majetek. Má notář povinnost informovat o průběhu a výsledku dědického řízení?

Odpověď na dotaz ze dne 20. října 2021 zobrazit původní dotaz
Dobrý den. Chtěl jsem se zeptat jak probíhá dědické řízení a jestli má notář povinnost informovat jak dědické řízení probíhá. Ptám se protože mi v březnu zemřela matka a po dotazu u paní notářsky mi bylo uděleno že neměla žádný majetek tak že mě nemusí o ničem informovat. Co mám v tomto případě dělat?
Miloslav

Dobrý den,

ptáte se na postup v dědickém řízení. Proces začíná na matričním úřadu, který předává kopii úmrtního listu a informaci o vypraviteli pohřbu (osobě, která uhradila náklady pohřbu) místně příslušnému soudu. Tento soud následně pověří notáře, který zahájí pozůstalostní řízení. Notář nejprve v předběžném šetření zjišťuje možný okruh dědiců a rozsahu majetku, který po sobě zůstavitel zanechal.

Pokud notář zjistí, že zůstavitel po sobě nezanechal žádný majetek patřící do pozůstalosti, řízení o pozůstalosti zastaví. V takové situaci je k řízení přizván jen ten, kdo vypravil pohřeb zůstavitele. Vypraviteli pohřbu náleží majetek nepatrné hodnoty, pokud nějaký existoval. Zákon stanoví, že rozhodnutí o zastavení řízení není třeba doručovat a potenciální dědice nemusí notář nijak vyrozumívat.

Máte-li informaci, že Vaše matka majetek měla, měl byste tuto informaci sdělit notářce. Pokud po pravomocném zastavení dědického řízení vyjde najevo, že zůstavitel přeci jen měl majetek, pozůstalost se může projednat dodatečně.

S pozdravem

Barbora Steinlauf