Matka je hodně nemocná, otec cizinec, šestiletá sestra mu nerozumí. Jak ji mohu dostat v případě úmrtí matky do péče?

Odpověď na dotaz ze dne 10. 10. 2018 zobrazit původní dotaz

Dobrý večer ráda bych se zeptala jak to je o péči nezletilé (6) v případě umrtí matky (je hodně nemocná) a otec je cizinec jsem nezletilé sestra (19) je možnost zažádat o to abych mohla být zakonným zastupcem sestra jejimu otci vůbec nerozumí jaké kroky musim provest abych sestru dostala tzv do péče ? Děkuji

C.
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Píšete, že máte hodně nemocnou matku a přemýšlíte, co bude s Vaší nezletilou sestrou, kdyby matka zemřela. Otec sestry je cizinec, sestra mu nerozumí. Zajímá Vás, zda byste mohla mít sestru v péči Vy.

Dobrý den,

oceňuju Váš zájem o to, co se sestrou bude a ochotu postarat se o ni. Nevím, co přesně znamená, že sestra otci nerozumí, jestli jde o jazykovou bariéru, protože je cizinec, nebo jestli mají spolu nějaký vztah, zda jsou v kontaktu nebo ne. Také je otázka, jak se otec dítěte k situaci staví, zda by se chtěl o dceru starat nebo by i on byl raději, kdybyste péči o ni převzala Vy.

Protože otec Vaší sestry zřejmě není v rodičovské zodpovědnosti omezen, svoji odpověď začnu pojmem „rodičovská zodpovědnost“. Ta totiž náleží oběma rodičům a v případě úmrtí matky by přešla rodičovská zodpovědnost k dítěti v plném rozsahu na otce. Jiné osobě by dítě bylo svěřeno až v případě, že by se zjistilo, že otec není schopen péči a výchovu zabezpečit.

Jsou dvě možnosti, jak se o nezletilé dítě může starat místo rodiče někdo jiný. Řeší to soud v místě trvalého bydliště dítěte, kam byste mohla podat buď „návrh na svěření nezletilých dětí do pěstounské péče“ nebo „návrh na svěření dětí do péče jiné osoby“. Jedná se o instituty náhradní rodinné péče. S případným výběrem a posouzením možností doporučuji využít pomoci oddělení sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD), které funguje vždy pod sociálním odborem městské části či obce dle místa trvalého bydliště dítěte. Zde Vám mohou poskytnout základní informace i dopředu a případně Vás provést celým procesem.

Nevím, jaký má k situaci postoj Vaše matka. Pokud by ona cítila potřebu řešit dopředu situaci své dcerky a souhlasila by s Vaším řešením, může sepsat žádost, ve které vysloví přání, jak by měla vypadat péče o její nezletilé dítě v případě její smrti a nechat si svůj podpis notářsky ověřit. Soud by mohl k tomuto přání při rozhodování o svěření dítěte do péče přihlédnout. Je nutno dodat, že soud vždy rozhoduje v souladu se zájmy dítěte a bere v úvahu i názor dítěte.

Myslím na Vás v náročné situaci.

Barbora Váchová

Dotaz zodpovídá

Mgr. Barbora Váchová

Mgr. Barbora Váchová

psycholožka, poradce pro pozůstalé

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz