Matka darovala mně a sestře nemovitosti, nyní je dementní v sestřině opatrovnictví. Může sestra odvolat matčin dar?

Odpověď na dotaz ze dne 8. července 2020 zobrazit původní dotaz
Dobrý den prosím mám dotaz .V roce 2008 jsme se sestrou dostaly darem nemovitosti ,po zemřelé třetí sestře zůstal dnes již dospělý syn.Nyni se druhá spoluvlastníci spojila s tímto synem a chtějí po mě 1/3 z nemovitostí vyplatít .Otázka zní je možné aby sestra která má v opatrovnictví matku se stařeckou demencí odvolala ve jménu matky dar nemovitosti nabytý v roce 2008 tedy to co jsem nabyla ,stim že by by byli obdarování jen oni dva?Není už schopna posoudit situaci dřívější dohoda byla taková že mu dá zase peníze ,ale tím že sestra obhospodařuje její účet už žádné nejsou matka má důchod 16 000 měsíčně a sestra má vyřízené opatrovnictví již 7 let a účet ji opatruje 10 let náklady na živobytí jsou 8000 Kč vím to protože jsem ji rok kdy sestra byla nemocna opatřovala taky .Děkuji Gajdova
Marta Gajdova

Dobrý den,

obecně platí, že darování je stejně jako jiná smlouva závazné a závazek ze smlouvy nelze „jen tak“ zrušit. Podle zákona existují pouze dvě výjimky, kdy lze závazek z darovací smlouvy zrušit a dar odvolat. Těmito výjimkami jsou odvolání daru pro nevděk nebo odvolání daru pro nouzi.

Odvolání daru pro nevděk by připadalo v úvahu, pokud by byla splněna podmínka, že jste Vy jako obdarovaná Vaší matce úmyslně nebo z hrubé nedbalosti ublížila tak, že jste zjevně porušila dobré mravy. Pak byste byla povinna dar vrátit nebo zaplatit obvyklou cenu daru. Odvolání daru pro nouzi je možností v případě, že je splněna podmínka, že se matka nachází ve stavu nouze a nemá ani na nutnou výživu.

Z informací, které uvádíte, zřejmě nejsou splněny podmínky ani jedné z uvedených možností odvolání daru. Navíc je třeba říci, že pokud byste s odvoláním daru nesouhlasila, nezbylo by sestře než se odvolání daru v zastoupení matky domáhat soudní cestou. V soudním řízení by pak musela prokázat, že skutečně jsou splněny podmínky pro odvolání daru. Z tohoto důvodu tedy může být ještě méně pravděpodobné, že by sestra tímto způsobem chtěla k Vašemu podílu na nemovitosti získat přístup. Dále je třeba uvést, že k jakémukoliv jednání sestry jako opatrovníka ve vztahu k nemovité věci se vyžaduje souhlas opatrovnického soudu. Pokud by tedy nebyly splněny zákonné předpoklady pro odvolání daru a sestra by si byla vědoma nutnosti získání souhlasu soudu, nelze dle mého soudu předpokládat, že by k takovému kroku přistoupila. Nakonec je třeba upozornit i na to, že sama sestra je obdarovaným a pokud by měl být dar odvolán, mohla by to v teorii být také ona, kdo by případně měl dar vracet.

Rozumím nicméně Vašim obavám, zvláště pokud na Vás sestra společně se synem zemřelé sestry vyvíjí určitý tlak. Z tohoto důvodu bych doporučovala situaci konzultovat s advokátem a požádat ho o pomoc v případném sporu se sestrou.

S pozdravem

Barbora Vráblová