Mateřská a rodičovská dovolená a sirotčí důchod

Odpověď na dotaz ze dne 17. září 2015 zobrazit původní dotaz
Dobrý den! Měla bych dotaz ohledně svého sirotčího důchodu. Studuji a nečekaně jsem otěhotněla. Co teď? Vím, že normálně se bere před porodem mateřská, a pak si můžu vybrat, jak dlouho budu na rodičovské a kolik mi dají. Bude to tak? Neseberou mi sirotčí důchod? A když se vdám, nevadí to? A když bych přešla na dálkové studium? Děkuji!
Píšete nám, že studujete a nečekaně jste otěhotněla. Pobíráte sirotčí důchod a ptáte se, zda o něj nepřijdete, budete-li vdaná nebo když přejdete na dálkové studium. Ptáte se také, jak to bude s financemi, zda dostanete mateřskou a rodičovskou.

Dobrý den,

uplynula zřejmě krátká doba od zjištění, že jste těhotná, a Vy začínáte zjišťovat, jaké jsou Vaše finanční možnosti a jak budou následující měsíce vypadat.

Nejprve k dávkám, které souvisejí s mateřstvím.

Když žena otěhotní, obvykle pobírá nejprve dávky peněžité pomoci v mateřství, v té době musí žena přerušit práci či studium (více o této dávce vyplácené cca 6-8 týdnů před porodem a 20 týdnů po něm, včetně způsobu podání žádosti, najdete zde. Poté začne pobírat dávky rodičovského příspěvku. Více o nich, včetně způsobu podání žádosti, najdete zde.

Tato situace je ale jiná u studentek, které jsou těhotné a které v posledních 3 letech neodpracovaly nejméně 12 měsíců.

Od 1. 1. 2009 došlo ke změnám v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, z nichž vyplývá, že ženy ve výše popsané situaci nemají nárok na pobírání peněžité pomoci v mateřství. Ženy, které nepobírají peněžitou pomoc v mateřství, nemohou volit, v jakém režimu budou pobírat rodičovský příspěvek. Pobírají ho jednoznačně od data porodu, a to v předem daném režimu.

  • Tedy jste-li studentkou, která neodpracovala v posledních 3 letech 12 měsíců, nedostanete dávky peněžité pomoci v mateřství.
  • Po porodu Vám může být vyplaceno porodné. Od ledna 2015 rodinám, na první a druhé dítě, které mají čistý příjem menší než 2,7 násobek životního minima. Výše porodného činí 13 000 Kč na první živě narozené dítě, při narození druhého živého dítěte je to 10 000 Kč.
  • Od data porodu dítěte dostanete dávky rodičovského příspěvku (musíte si o ně zažádat). Nebudete ale moci volit, jakým způsobem budete chtít dávky rodičovského příspěvku čerpat (zda 2 roky, 3 roky nebo 4 roky), ale budete je muset čerpat do 21. měsíce věku dítěte ve výši 9167 Kč a do 48. měsíce věku dítěte ve výši 4583 Kč.

Nyní přejdu k sirotčímu důchodu.

Na sirotčí důchod má člověk nárok, splňuje-li podmínky, které se k němu vážou. Více zde. Jednou z podmínek pro výplatu sirotčího důchodu je naplnění statusu „nezaopatřeného dítěte“.
V zkratce to znamená být mladší 26 let, nepřetržitě studovat. Tedy, když nebudete studovat, nebudete mít nárok na výplatu sirotčího důchodu. Pokud tedy studium nepřerušíte a zvládnete pečovat o dítě, pak budete i nadále pobírat sirotčí důchod. Můžete eventuálně přejít na dálkové studium, i tak budete mít nejvýše do 26 let věku nárok na sirotčí důchod, zvládnete-li bez přerušení studovat. Pozor ovšem na limitovanou výši přivýdělku při dálkovém studiu a pobírání sirotčího důchodu, více zde.

Obdobně je tomu se sňatkem. Pokud se vdáte a budete i nadále stále studovat a nepřesáhnete 26 let věku, budete mít i nadále nárok na sirotčí důchod. Tedy je možné pobírat sirotčí důchod stále a od data narození dítěte k němu pobírat dávky rodičovského příspěvku.

Pokud ovšem studium přerušíte, např. v době před porodem a po narození dítěte, upozorňuji na povinnost odvádět zdravotní pojištění z vlastní kapsy (přerušíte-li studium, přestane za Vás pojištění platit stát; zdravotní pojištění je člověk povinen odvádět, sociální pojištění si můžete a nemusíte platit). V takové situaci je možné se přihlásit na úřad práce. Nebudete sice pobírat podporu v nezaměstnanosti (na tu mají nárok pouze ti, kteří za poslední 3 roky odpracovali nejméně 12 měsíců), ale nemusíte platit sociální pojištění a zdravotní pojištění za Vás bude hradit stát. Pokud Vám ovšem lékař vypíše pracovní neschopnost právě v tu dobu, kdy budete hlášena na úřadu práce, pak si budete muset přinejmenším povinné zdravotní pojištění platit sama.

V případě hrozící finanční tísně doporučuji k prostudování také dávky pomoci v hmotné nouzi, viz zde: http://www.mpsv.cz/cs/5 a dávky státní sociální podpory, viz zde: http://www.mpsv.cz/cs/2. O dávky se žádá na příslušném úřadu práce podle místa trvalého bydliště.

V oblasti dávek by Vám při výběru dávky mohla pomoci, a to i s vyplněním formulářů, pracovnice úřadu práce v místě Vašeho trvalého bydliště. Úřad práce příslušný Vašemu bydlišti najdete na adrese http://portal.mpsv.cz/sz/local.

Pro další podrobné otázky ohledně výplaty sirotčího důchodu Vám doporučuji kontaktovat Call centrum České správy sociálního zabezpečení, která Vám sirotčí důchod vyplácí. Na stránkách www.cssz.cz najdete otvírací dobu Call centra. Sdělíte-li pracovnicím Vaše rodné číslo, můžete se bavit zcela konkrétně o Vašem sirotčím důchodu.

Přeji Vám, ať v této době, kdy budete zařizovat mnohé administrativní věci, rozhodovat se o možné svatbě a také o dalším studiu, najdete čas i na zastavení, zklidnění, péči o sebe, přemýšlení i rozhovory o tom, jaké byste si s Vaším partnerem přáli, aby bylo Vaše manželství a jak byste chtěli Vaše dítě vychovávat.

S pozdravem
Tereza Bímová