Matce byl 2017 přiznán příspěvek na péči 880 Kč. Po odvolacím řízení jí byl 20.3.2019 navýšen na 4400 Kč. Dorovnají rozdíl zpětně?

Odpověď na dotaz ze dne 23. března 2019 zobrazit původní dotaz
Dobrý den. Mojí matce byl v červnu 2017 přiznán příspěvek na péči ve výši 880 Kč. Po odvolacím řízení jí byl 20.3.2019 navýšen na 4.400 Kč. Můj dotaz je, zdali bude tento rozdíl zpětně, tzn. od června 2017 dorovnán nebo bude vyšší příspěvek vyplácen až od data přiznání vyššího příspěvku. Děkuji Jaroslav
Jaroslav
Vaší mamince byl po odvolání proti rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči tento příspěvek změněn na vyšší stupeň. Ptáte se, zda bude rozdíl částek (z 880 Kč/měs. na 4400 Kč/měs.) dorovnán na novou výši, a to buď od data přiznání vyššího příspěvku, nebo zpětně od původního přiznání příspěvku.

Dobrý den, pane Jaroslave,

ano, příspěvek bude Vaší mamince dorovnán. Pokud odvolací orgán vrátí správnímu orgánu v prvním stupni rozhodnutí k novému posouzení, jde o opravné rozhodnutí ve stejné věci, které mění původní rozhodnutí.

Podle zákona o sociálních službách, jestliže byl příspěvek přiznán nebo je vyplácen v nižší částce, než v jaké náleží, příspěvek se zvýší nebo přizná, a to ode dne, od něhož příspěvek nebo jeho zvýšení náleží. V případě Vaší maminky jde o změnu původního rozhodnutí, tedy by jí měla náležet vyšší částka příspěvku od začátku.

O další informace se obraťte na úřad práce v místě trvalého bydliště Vaší maminky.

Zdravím Vás

Oldřich Hanibal