Manželovi zemřel tatínek. Notář nám řekl, že se pozůstalí nemohou zříct dědictví. Je to tak?

Odpověď na dotaz ze dne 29. června 2021 zobrazit původní dotaz
Dobrý den. Chci se zeptat. Manželovi zemřel tatínek. Po kterém zůstala manželka a ještě 2 synové. Notář nám řekl že pozůstalí se nemohou zříct dědictví je to tak? Chtějí také doložit i účty pozůstale manzelky i když každý měl svůj účet to je také možné?
Petra

Dobrý den,

dědici mají právo dědictví odmítnout. Odmítnutí dědictví se od zřeknutí se dědictví liší v tom, že odmítnutí dědictví probíhá až po smrti, kdežto zřeknutí se dědictví ještě za života zůstavitele. Notář má zákonnou povinnost dědice poučit o možnosti dědictví odmítnout. Lhůtou k odmítnutí dědictví je měsíc od chvíle, kdy byl dědic vyrozuměn o možnosti dědictví odmítnout (a o následcích takového rozhodnutí). Dědictví se odmítá ve formě výslovného prohlášení vůči soudu.

Teoreticky by nemuselo být prohlášení dědice o odmítnutí dědictví respektováno, pokud by dědic po smrti zůstavitele dal svým jednáním najevo, že chce dědictví přijmout. Například kdyby už jednal s jinými dědici, jestli by se nevzdali svých podílů v jeho prospěch. Pokud ale dědici jen pečovali o majetek v míře nezbytné pro jeho obecnou údržbu, nejedná se o „přijetí dědictví“ jednáním dědice.

Pokud by Vašemu manželovi a dalším dědicům notář nadále upíral právo odmítnout dědictví, můžete na něj podat stížnost předsedovi soudu, který jej dědickým řízením pověřil. Kdyby se jednalo o popsanou výjimku a notář by se nesprávně domníval, že dědici svým jednáním dali najevo, že dědictví přijímají, doporučuji věc konzultovat s advokátem.

K Vašemu druhému dotazu na účet pozůstalé manželky. S uzavřením manželství vzniká i tzv. společné jmění manželů („SJM“). To v podstatě znamená, že vše, co nabyli manželé během trvání svazku, je společné. Existuje i majetek, který do SJM nespadá, jako je typicky dědictví po rodině jednoho manžela. V dědickém řízení po zesnulém manželovi tedy nejprve dojde k vypořádání SJM, až pak notář řeší dělení pozůstalosti. Žádost notáře o doložení účtů manželky zůstavitele je tedy oprávněná. Bez informací o penězích na účtu nemůže k vypořádání SJM dojít.

S pozdravem

JUDr. Barbora Vráblová, Ph.D.