Manžel zemřel v srpnu 2012, po roce jsem už neměla na vdovský důchod nárok. Na koho se vztahuje znění zákona s účinností od 1.1.2012?

Odpověď na dotaz ze dne 18. prosince 2016 zobrazit původní dotaz
Dobrý den , chtěla bych se informovat. Manžel zemřel v srpnu 2012, rok jsem pobírala vdovský důchod ale prosím mám dotaz na koho se vztahuje toto znění, které jsem si dovolila zkopírovat : Zákon říká, že vdova má nárok na vdovský důchod po manželovi, který byl poživatelem důchodu nebo ke dni smrti splnil podmínku potřebné doby pojištění pro vznik nároku na invalidní nebo starobní důchod (i předčasný starobní důchod) a nebo zemřel následkem pracovního úrazu (dle zákona č.306/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s účinností od 1.1. 2012). Manžel toto splňoval a byl poživatelem předčasného důchodu. Když jsem po uplynutí vdovkého důchodu psala písemně dotaz, bylo mi sděleno, že již na vdovský důchod nebudu mít nárok. Můžete mi prosím vysvětlit, na koho se tady tento zákon vztahuje? Jsem narozena 3.9.1959 a vychovali jsme 3 děti. Manžel byl narozen 14.2.1950. Děkuji za odpověď
Hana
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Ptáte se, na koho se vztahuje znění zákona o důchodovém pojištění s účinností od 1.1. 2012, týkající se nároku na vdovský důchod. Bylo Vám sděleno, že na vdovský důchod po uplynutí jednoho roku pobírání již nárok nemáte, ale nebylo Vám zřejmě vysvětleno proč.

Dobrý den, paní Hano,

chápu, že je složité se vyznat v právních předpisech týkajících se vdovských důchodů, které se v posledních letech několikrát měnily a že hledáte srozumitelné vysvětlení. Pokusím se o něj.

S účinností od 1.1.2012 pro Vás platí znění zákona, ve kterém jsou podmínky nároku na vdovský důchod vymezeny takto: po uplynutí jednoho roku pobírání vdovského důchodu se nárok na něj obnoví pouze v případě, že do dvou let od zániku původního nároku (u Vás původní nárok na vdovský důchod zřejmě trval od 8/2012 do 8/2013) splníte některou s dalších podmínek. Nárok také zaniká, pokud uzavřete nové manželství.
Dalšími podmínkami pro znovuobnovení nároku na vdovský důchod jsou, že:

  1. pečujete o nezaopatřené dítě,
  2. pečujete o dítě, které je závislé na péči jiné osoby (tzn., že je mu přiznán příspěvek na péči ve II., III. nebo IV. stupni),
  3. pečujete o rodiče (své nebo zemřelého manžela), kteří žijí s Vámi v domácnosti a jsou závislí na péči jiné osoby (opět s přiznaným příspěvkem ve II., III. nebo IV. stupni),
  4. sama jste invalidní ve třetím stupni invalidity
  5. nebo jste dosáhla důchodového věku nebo věku o 4 roky nižšího než je důchodový věk muže stejného data narození jako Vy.

Důchodového věku dosáhnete zřejmě 3.11. 2019, důchodový věk muže stejného data narození mínus 4 roky bude 3.9. 2019. Tyto informace jsem získala od pracovnice Call centra ČSSZ. Z uvedeného vyplývá, že pokud jste do dvou let od zániku původního nároku (tedy zřejmě do roku 8/2015) nesplňovala žádnou z výše uvedených podmínek, na obnovu vdovského důchodu bohužel nárok nemáte.

S úctou a pozdravem

Irena Buchtová