Manžel zemřel v roce 2013. Kdy budu mít nárok na vdovský důchod?

Odpověď na dotaz ze dne 4. 10. 2021 zobrazit původní dotaz

Dobrý den. Jsem vdova narozená 21.12.1961, manžel zemřel 21.11.2013. Kdy mi vznikne nárok na přiznání vdovského důchodu?

Yveta
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Obracíte se na nás ohledně nároku na vdovský důchod. Jste narozena 21.12.1961, manžel zemřel 21.11.2013. Ptáte se, kdy budete mít nárok na vdovský důchod.

Dobrý den,

pro nárok na vdovský důchod je určující, zdali manžel splňoval podmínku potřebné doby pojištění – tedy pokud pobíral starobní nebo invalidní důchod nebo získal potřebnou dobu pojištění pro přiznání starobního nebo invalidního důchodu. Doba pojištění se nevyžaduje v případě, pokud manžel zemřel následkem pracovního úrazu.

Vdovský důchod pak náleží po dobu jednoho roku od úmrtí manžela. Delší dobu Vám mohl náležet v případě, že jste po jednom roce splňovala některou z následujících podmínek:

• péče o nezaopatřené dítě (mladší 26 let),

• peče o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II, III nebo IV,

• péče o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s Vámi žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II, III nebo IV,

• invalidita ve třetím stupni,

• dosažení alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže stejného data narození, nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Pokud Vám nárok na vdovský důchod zanikl a Vy jste do dvou let od zániku předchozího nároku začala některou z podmínek splňovat, vdovský důchod Vám mohl být obnoven a je na něj nárok po celou dobu, po kterou některou z těchto podmínek splňujete.

O vdovský důchod lze žádat i zpětně, nárok Vám může být přiznán i z roku 2013, nicméně vyplatit lze částku jen za posledních 5 let.

Pro konkrétní informace o Vašem nároku se můžete obrátit na Českou správu sociálního zabezpečení, kde mají agendu vdovských důchodů na starosti.

S pozdravem

Monika Vaníčková

Dotaz zodpovídá

Mgr. Monika Vaníčková

Mgr. Monika Vaníčková

poradenská pracovnice, poradce pro pozůstalé

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz