Manžel zemřel v roce 2007, jsem narozena 1966, mám nárok na obnovu vdovského důchodu?

Odpověď na dotaz ze dne 10. 6. 2023 zobrazit původní dotaz

Manžel zemřel v roce 2007.Jsem narozená 1966
.kdy budu mít zpátky nárok na vdovský důchod?

Ivana
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Píšete, že Váš manžel zemřel v roce 2007. Ptáte se nás, kdy budete mít znovu nárok na vdovský důchod, jste-li narozena v roce 1966.

Dobrý den,

Klíčové pro případnou obnovu výplaty vdovského důchodu je datum, kdy Vám bylo vyplácení ukončeno. Ve Vašem případě platí pro obnovu vdovského důchodu podmínky platné do 31. prosince 2009 (od 1. ledna 2010 totiž došlo ke změně).

Po uplynutí jednoho roku od smrti manžela má vdova nárok na vdovský důchod, jestliže v této době splňuje některou z uvedených podmínek. Nárok na vdovský důchod poté vznikne znovu, jestliže je splněna některá z níže uvedených podmínek do pěti let od předchozího zániku nároku na vdovský důchod.

Vdova má nárok na obnovení vdovského důchodu, jestliže:

a) pečuje o nezaopatřené dítě (tedy dítě, které má po zemřelém nárok na sirotčí důchod, a dítě, které bylo v rodině zemřelého vychováváno, jde-li o vlastní či dítě vdovy nebo bylo-li dítě aspoň jedním z nich převzato do dne smrti manžela do trvalé péče nahrazující péči rodičů),

b) pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),

c) pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),

d) je plně invalidní (invalidní ve třetím stupni), nebo

e) dosáhla věku 55 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Pokud je to tedy déle než pět let od ukončení vyplácení vdovského důchodu, na jeho obnovu už nárok nemáte. Pokud ale ve Vašem životě nastala jedna z výše uvedených podmínek a od chvíle, kdy jste přestala pobírat vdovský důchod, ještě neuplynulo pět let, máte nárok na jeho obnovu. V takovém případě je potřeba podat žádost na příslušné pobočce ČSSZ podle místa Vašeho trvalého bydliště, kde ji s Vámi sepíše některý z pracovníků.

S pozdravem

Lukáš Kutek

Dotaz zodpovídá

Mgr. Lukáš Kutek

poradenský pracovník

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz