Manžel zemřel v roce 2000, v květnu možná s dcerou přijdeme o pozůstalostní důchody. Budu mít nárok na obnovu důchodu?

Odpověď na dotaz ze dne 9. března 2020 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, Manžel zemřel v květnu 2000, já (57 let) i dcera přijdeme o pozůstalostní důchody letos v květnu. Předpokládala jsem, že mi bude vdovský důchod obnoven, ale v rozhodnutí ČSSZ o odnětí vdovského a sirotčího důchodu mi bylo sděleno, že pro obnovení důchodu musím dosáhnout alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk podle par. 32 pro muže stejného data narození a.j..., i kdyz všude čtu odpovědi, že pro důchod, který byl přiznán v r. 2000 platí podmínky pro obnovu vdovského důchodu dle staršího znění zákona o důchodovém pojištění, které bylo účinné k 31. 12. 2009. Budu se obracet na ČSSZ za vysvětlením, ale chtela bych dopředu vědet názor odborníka. Děkuji.
Světlana
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Obracíte se na nás s dotazem týkajícím se obnovení Vašeho vdovského důchodu.

Dobrý den, paní Světlano,

píšete, že Váš manžel zemřel v květnu 2000 a Vy jste letos dovršila věku 57 let. V rozhodnutí ČSSZ o odnětí pozůstalostních důchodů se uvádí, že pro obnovení vdovského důchodu musíte dosáhnout alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk podle par. 32 pro muže stejného data narození.
Jinde jste se však dočetla, že pro vdovský důchod, který byl přiznán v r. 2000, platí starší znění zákona o důchodovém pojištění, které bylo účinné k 31. 12. 2009, a dle kterého na obnovu důchodu nárok máte.
Potřebovala byste názor nezávislého odborníka před tím, než budete sama kontaktovat ČSSZ.

Informační portál České zprávy sociálního zabezpečení k této problematice uvádí následující:
„Pokud došlo k zániku nároku na vdovský nebo vdovecký důchod po 31. 12. 2009, ale vdovský nebo vdovecký důchod byl přiznán před 1. 1. 2010, vznikne nárok na vdovský nebo vdovecký důchod po 31. 12. 2009 znovu do pěti roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský nebo vdovecký důchod za podmínek uvedených v § 50 odst. 2 zdp, ve znění účinném k 31. 12. 2009. Tzn., že nárok vznikne i tehdy, jestliže do pěti roků dovrší vdova 55 let věku nebo vdovec 58 let věku.“
Z výše uvedeného vyplývá, že Váš předpoklad ohledně nároku na obnovu Vašeho vdovského důchodu je opodstatněný.
Mohlo však dojít k tomu, že výplata Vašeho vdovského a dceřina sirotčího důchodu byla z nějakého důvodu v průběhu minulých let na určité období zastavena.
Pro představu uvádím jeden z možných příkladů: dcera po dovršení 18ti let věku studium přerušila, přestala na tu dobu být nezaopatřeným dítětem a Vy i ona jste ztratily nárok na vdovský i sirotčí důchod. Po znovuobnovení jejího studia jste opět získaly také nárok na obnovení obou pozůstalostních důchodů. Toto se ale mohlo odehrát již v době platnosti pozdějšího znění zákona o důchodovém pojištění, a proto se i budoucí obnova vdovského důchodu řídí dle novějších ustanovení – tedy zněním zákona platném v době posledního zániku nároku na důchod.

Důchodová problematika je poměrně složitou agendou a v tuto chvíli bohužel neznám všechny proměnné, které mohou mít při stanovení nároku na obnovu Vašeho vdovského důchodu rozhodující vliv.
Pokud si nejste jistá správností rozhodnutí ČSSZ, které jste obdržela, doporučuji osobně kontaktovat okresní správu sociálního zabezpečení dle místa Vašeho bydliště, vzít s sebou písemné rozhodnutí jako podklad a Vaše pochybnosti s nimi konzultovat.

Přeji vše vstřícné jednání na úřadech,

Lucie Přádová