Manžel zemřel v listopadu a notář si vyžádal výpis účtu pro vypořádání SJM k lednu dalšího roku. Je to správně?

Odpověď na dotaz ze dne 13. 4. 2023 zobrazit původní dotaz

Dobrý den, mam dotaz, manžel zemřel v listopadu, teď nás čeká dědické řízení, do kterého dne se bere bankovní účet SJM.?(den úmrtí) Notář to udělal až do 1/2023. Děkuji za odpověď.

Zuzana Hornikova
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Dobrý den,

smrtí jednoho z manželů zaniká i manželství. Na zánik manželství je pak vázán zánik společného jmění manželů. Znamená to, že smrtí Vašeho manžela zaniklo i společné jmění. To se nicméně musí vypořádat, tj. fakticky rozdělit na díl Váš a manželův. K vypořádání dochází ještě před samotným dělením pozůstalosti mezi oprávněné dědice. Při vypořádání společného jmění manželů se vychází z toho, že podíly obou manželů na majetku patřícím do jejich společného jmění jsou stejné. Současně platí, že dokud zaniklé společné jmění není vypořádáno, použijí se pro ně přiměřeně ustanovení zákona o společném jmění.

Ráda bych upozornila, že neznám detailní okolnosti Vašeho případu, mohu odpovědět pouze obecně. Nedokáži odpovědět na to, z jakého důvodu si notář vyžádal výpis až do ledna tohoto roku. Správně by měl být posuzován stav účtu ke dni smrti zůstavitele. Máte-li společný účet, mohlo se stát, že po smrti Vašeho manžela na tento účet přišly finanční prostředky náležející jen Vám (např. výplata mzdy). Vzhledem k tomu, že ke smrti došlo v listopadu a notář si vyžádal o výpis o dva měsíce později, můžete namítat, že jistá část finančních prostředků na předmětném účtu nespadá do pozůstalosti. Pro takový případ je vhodné upozornit na skutečnosti Vašeho notáře a celou situaci řešit přímo s ním.

Pokud máte za to, že Váš notář z jakéhokoliv důvodu nepostupuje v dědickém řízení správně, můžete jej na tuto skutečnost upozornit, v krajním případě podat stížnost u předsedy soudu, který jej jmenoval soudním komisařem. Zároveň bych doporučovala situaci konzultovat ještě s advokátem, který bude schopen poradit konkrétněji při bližší znalosti Vaší situace.

S pozdravem

Barbora Steinlauf

Dotaz zodpovídá

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

právnička v oblasti zdravotnického práva

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz