Manžel zemřel na začátku roku, pobíral starobní důchod. Mohu žádat o vdovský důchod a do kdy?

Odpověď na dotaz ze dne 13. 2. 2021 zobrazit původní dotaz

Dobrý den chci se zeptat 3.1.2021 mi zemřel manžel pobíral starobní důchod můžu si já-manželka požádat o vdovský důchod a je nějaká lhůta dokdy tak musím podat žádost. S pozdravem Alena.

ALENA
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Píšete, že Vám 3.1. 2021 zemřel manžel, který pobíral starobní důchod a ptáte se, zda a v jaké lhůtě můžete požádat o vdovský důchod.

Dobrý den, paní Aleno,

vdova má nárok na vdovský důchod po manželovi, který byl poživatelem důchodu (dle zákona č.306/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s účinností od 1.1. 2012). Vdovský důchod náleží po dobu 1 roku od smrti manžela, případně déle, dokud splňuje potřebné podmínky.

Žádost o důchod po zemřelém je třeba podat u okresní správy sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště žadatele, a to na předepsaných tiskopisech.
Žádost o důchod je možné podat i zpětně. Výplata bude přiznána od data vzniku nároku, přičemž nevyplacené splátky důchodu budou doplaceny. Limitem pro výplatu důchodu je 5 let zpátky, poté dochází k zániku nároku na výplatu jednotlivých splátek.

Doklady, které musíte mít s sebou: váš občanský průkaz, úmrtní list zemřelého manžela, oddací list a důchodový výměr zemřelého (případně i pozůstalého, je-li důchodce).

Přeji Vám hladký průběh jednání s úřady a mnoho sil v tomto těžkém období.

S pozdravem

Mgr. Ester Miffková

Dotaz zodpovídá

Mgr. Ester Miffková

Mgr. Ester Miffková

sociální pracovnice

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz