Manžel zemřel, měl průkaz ZTP/P, já jsem v invalidním důchodu, je mi 60 let. Budu mít nárok na vdovský důchod i po roce?

Odpověď na dotaz ze dne 3. května 2020 zobrazit původní dotaz
Pečovala jsem o manžela ,který byl invalidní a průkaz měl ZTP/P ,letos 7.4.2020 náhle zemřel. Já pobírám invalidní důchod 1.stupně a 1.5.2020 mi bylo 60.let.budu mít nárok na pobírání vdovského důchodu déle než jeden rok? bude mi stát platit nadále zdravotní a sociální pojištění,než dosáhnu na starobní důchod? Děkuji za odpoveď s pozdravem Rohrová
Rohrová
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Ptáte se nás, zda budete mít nárok na vdovský důchod déle než jeden rok po úmrtí Vašeho manžela. Ptáte se také, zda za Vás bude stát i nadále odvádět zdravotní a sociální pojištění do doby, než dosáhnete na starobní důchod.

Vážená paní Rohrová,

dovolte mi nejprve vyjádřit Vám upřímnou soustrast s úmrtím Vašeho manžela.

Nejprve k první otázce:
Podmínky nároku na vdovský nebo vdovecký důchod po uplynutí jednoho roku od smrti manžela nebo manželky jsou:
1) péče o nezaopatřené dítě,
2) péče o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
3) péče o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela (manželky), který s ní (s ním) žije v domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)
4) invalidita třetího stupně,
5) dosažení alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 zdp pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Píšete, že pobíráte invalidní důchod 1. stupně, podmínka číslo 4. se na Vás proto nevztahuje.
Prozkoumáme tedy podmínku č. 5:
Uvádíte, že Vám letos 1.5. bylo 60 let a na starobní důchod jste zatím nedosáhla (nepíšete, kdy dosáhnete). Vaše datum narození je tedy 1.5.1960 a důchodový věk pro muže stejného data narození činí 64 let a 2 měsíce. Váš manžel zemřel 7.4. 2020 a roční lhůta pro Váš vdovský důchod tedy skončí nejdříve v dubnu 2021. V tu chvíli se bude posuzovat splnění podmínky číslo 5 a Vám bude 60 let a 11 měsíců. Dosáhnete věku o 3 roky a 3 měsíce nižšího, než je důchodový věk pro muže stejného data narození. Podmínku 5. tedy splníte a nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi Vám zůstane nadále zachován.

Nyní k Vaší druhé otázce týkající se zdravotního a sociálního pojištění.
Neuvádíte, z jakého titulu za Vás doposud tato pojištění odváděl stát. Píšete však, že jste pečovala o invalidního manžela. Dovolím si tedy předpokládat, že jste pobírala příspěvek na péči. Pokud byl Vašemu manželovi přiznán nejméně II. stupeň závislosti, Vy jste pak byla zproštěna povinnosti platit sociální a zdravotní pojištění, které za Vás hradil stát. Po úmrtí Vašeho manžela ale přestáváte být příjemkyní této dávky (příspěvku na péči) a opět Vám vzniká povinnost hradit si své zdravotní a sociální pojištění.
Je také potřeba, abyste jako pečující osoba oznámila úmrtí manžela příslušné krajské pobočce úřadu práce (spravuje agendu příspěvků na péči), a to do osmi dní. Obvykle stačí tuto událost oznámit emailem a po obdržení úmrtního listu dodat na úřad jeho kopii.

Pokud byste chtěla svou situaci probrat podrobněji a ověřit si všechny skutečnosti, které při nároku na jednotlivé dávky či úlevy mohou mít vliv, doporučuji Vám obrátit se přímo na Call centrum ČSSZ. Sdělíte-li své rodné číslo, můžete se s pracovníkem bavit zcela konkrétně.

Přeji Vám hodně sil do dalších dní i dobré pořízení na úřadech.

Lucie Přádová