Manžel zemřel 5.6., od 2.6. do 5.6.2018 byl hospitalizován. Mám nárok na příspěvek na péči za červen?

Odpověď na dotaz ze dne 25. srpna 2018 zobrazit původní dotaz
Dobrý den. Mám nárok na příspěvek na péči za měsíc červen manžel zemřel 5. června 2018,od 2.6. do 5.6.2018 byl hospitalizovan v nemocnici .děkuji.
Libuše
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Ptáte se, zdali máte nárok na příspěvek na péči za měsíc červen, když manžel byl od 2.6. do 5.6.2018 hospitalizován v nemocnici, kde 5.6. zemřel.

Vážená paní Libuše,

nejprve mi prosím dovolte vyjádřit upřímnou soustrast s úmrtím Vašeho manžela.

Příspěvek na péči za měsíc červen bude vyplacen. Nárok na výplatu příspěvku za měsíc červen by nenáležel pouze v případě, že by v červnu byla zdravotní péče v průběhu hospitalizace poskytována už od prvního dne kalendářního měsíce.

Pokud jste byla uvedena v žádosti o příspěvek na péči jako pečující osoba a manželovi jste na začátku června poskytovala potřebnou péči, pak by měla být částka vyplacena Vám. Pokud se podíleli další pečující či služby na zajištění péče o Vašeho manžela, pak se tato částka rozdělí rovným dílem (není-li stanoveno jinak).
Pro bližší informace se můžete obrátit na příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce ČR, kde mají agendu příspěvku na péči na starosti.

Co se týče finanční situace, tak je také možné zjišťovat, zda byste neměla nárok na vdovský důchod.

Přeji Vám mnoho sil při vyřizování všech potřebných záležitostí.

S úctou za poradnu Cesty domů

Monika Vaníčková