Manžel zemřel 2012, rok jsem pobírala vdovský důchod, nyní jsem 2 roky ve starobním. Mám nárok na obnovu vdovského důchodu?

Odpověď na dotaz ze dne 27. září 2018 zobrazit původní dotaz
Dobrý den,mám dotaz.V září 2012 mi zemřel manžel(22.2.1954) v té době byl v plném ivalidním důchodu.Rok jsem pobírala vdovský důchod,nyní jsem 2roky v řádném důchodu(nar.20.301957-3děti).Mám nárok na obnovení vdovského důchodu?Děkuji
Eva
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!
Píšete, že jste po smrti manžela v září 2012 pobírala vdovský důchod po dobu jednoho roku. Narodila jste se v březnu 1957, přivedla jste na svět 3 děti. Nyní jste dva roky v řádném starobním důchodu. Ptáte se, jestli máte nárok na obnovu vdovského důchodu.

Vážená paní Evo,

nárok na obnovu vdovského důchodu vzniká v případě, že jste do dvou let od zániku předchozího nároku splnila některou ze zákonných podmínek. Mezi tyto podmínky patří:

  • péče o nezaopatřené dítě (mladší 26 let),
  • péče o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), nebo stupni III (těžká závislost), nebo stupni IV (úplná závislost),
  • péče o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s Vámi žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), nebo stupni III (těžká závislost), nebo stupni IV (úplná závislost),
  • invalidita ve třetím stupni,
  • dosažení alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Poslední z vyjmenovaných podmínek, podmínku věku, jste v daném období dle Vámi uvedených informací nesplňovala. Pro posuzování nároku na obnovu vdovského důchodu se použije Váš důchodový věk, který je 59 let a 4 měsíce (použije se, protože je nižší než důchodový věk pro muže stejného data narození, který je 59 let a 8 měsíců). Aby Vám vznikl nárok na obnovu vdovského důchodu splněním podmínky věku, tak byste musela nejpozději v září 2015 dosáhnout věku 59 let a 4 měsíce.

Je možné, že jste v období do dvou let od září 2013 splňovala některou jinou z výše uvedených podmínek. Pokud by tomu tak bylo, tak byste měla nárok na obnovu vdovského důchodu, který by Vám náležel po dobu 1 roku. Poté by opět běžela dvouletá lhůta na další obnovu, ve které byste již splňovala podmínku věku a vdovský důchod by Vám poté náležel trvale.

Pro úplnost doplňuji, že pokud by Vám současně náležela výplata starobního i vdovského důchodu, tak by docházelo k souběhu důchodů – nejvyšší důchod by Vám byl vyplácen v plné výši a z druhého důchodu by Vám byla vyplácena polovina procentní výměry.

Zcela konkrétně se můžete o své situaci poradit na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení nebo v Call centru České správy sociálního zabezpečení, kde mají agendu vdovských důchodů na starosti.

S úctou za poradnu

Monika Vaníčková