Manžel vloni v březnu zemřel, pořídil závěť, oba máme z předchozích manželství dvě děti. Jaký bude postup?

Odpověď na dotaz ze dne 26. srpna 2021 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, v 03/2020 mi zemřel manžel. Nechali jsme si vyhotovit závěti obě shodné, s tím, že přeživší manžel bude univerzálním dědicem a může s majetkem nakládat libovolně. Manžel měl dvě děti z předcházejícího manželství a já také dvě děti z předešlého manželství. Závěti sepsala notářka, která shodou náhod byla soudem ustavena dědickým řízením. Manželovi děti chtěly přepsat jejich podíly okamžitě, v případě, že bych nesouhlasila, tak by chtěly aspoň vyplatit 1/4 podíly zákonných podílů a přišly s návrhem smírné dohody, tehdejší výpočet notářky to bylo cca 135 000,- každému. Souhlasila jsem s tím, že si vezmu půjčku u své banky. Jelikož v řízení si nic nedělo a ke konci roku notářka překvapivě skončila- V lednu bylo řízení přiděleno další notářce a je to již dalších 8 měsíců a nic nevypadá na to, že by se to chýlilo ke konci. Mezitím se pozůstalé děti rozhodly nerespektovat původní odhad nemovitostí a navrhují o 900 000,- Kč více. Píší notářce, že za rok a půl nemovitost stoupla v ceně, bohužel jim nevysvětlila, že nový soudní znalec bude nemovitost odhadovat k datu úmrtí zůstavitele, tj. k roku 2020.n Nebudu jim neustále ustupovat, navrhla jsem jim kompromis 3 300 000,- Kč a s tím nesouhlasily. Tak já chci a budu trvat, aby se postupovalo podle závěti, jelikož je pravá a platná. Dědicové nebyli nepominutelné, jsou uvedeny v závěti, ale až po mé smrti. MImochodem je normální, že to trvá již rok a půl a bude asi trvat i nadále, řítí se sem již 4. vlna pandemie, určitě to budou na ní svalovat.. . Chtěla bych se dozvědět, zda se bude postupovat podle závěti, v podstatě jsme udělali ty závěti kvůli tomu, aby přeživní byl v klidu a nepřišel o střechu nad hlavou, což nyní hrozí, protože nevím jestli utáhnu splátky na 300 000,-. Je mi už 68 let. Děkuji moc za odpověď. jJ. Maxantová Už je toho na mne moc a chci, aby se v tomto
Jarmila

Dobrý den,

Vámi popisovaný případ je relativně komplexní a hned na začátek bych moc doporučovala další postup konzultovat s advokátem, který bude obeznámen se všemi detaily a procesem Vás bezpečně provede. K mé odpovědi prosím přistupujte s vědomím, že mi nejsou známy všechny podrobnosti řízení a jedná se spíše o obecný popis průběhu podobných případů.

Ve Vašem případě jde hlavně o tzv. nepominutelné dědice, kterými jsou potomci zůstavitele – jedná se tedy o dvě děti Vašeho manžela z předchozího manželství. Je-li sepsaná závěť, má určení dědiců závětí přednost před děděním ze zákona. Pokud je v závěti výslovně uvedeno, že si dědici mohou dohodou uspořádat své podíly odlišně, lze postupovat i podle dohody dědiců. Pokud to ale v závěti uvedeno není, dědit se musí podle ní.

Obecně pro případ dědění ze závěti platí, že nepominutelnému dědici náleží z pozůstalosti povinný díl, který u zletilého dědice činí jednu čtvrtinu jeho zákonného dědického podílu a u nezletilého dědice tři čtvrtiny jeho zákonného dědického podílu. V závěti zároveň lze stanovit tzv. vedlejší doložku, kde je možné uvést podmínku, doložení času nebo příkaz. Právě na to pravděpodobně v popisovaném případu narážíte, tedy že v závěti je podmínkou dědění dětí smrt druhého manžela. Nemám k dispozici samotný text pořízení pro případ smrti, proto nemohu s jistotou rozhodnout, zda opravdu nebyli potomci pominuti. Ať bychom ale došli k jakémukoliv závěru, ani pominutí nepominutelného dědice nečiní závěť neplatnou. Pokud by notář dospěl k závěru, že v závěti nepominutelní dědici pominuti byli, náležel by každému povinný díl. Jedná se o finanční náhradu odpovídající části podílu, kterou by jinak dědili ze zákona.

I pokud by závěť dohodu dědiců umožňovala, je pro to třeba souhlasu všech dědiců. Je Vaším právem s návrhem ostatních dědiců nesouhlasit a žádat o postup podle platné závěti.

Standardně se délka dědického řízení odvíjí od komplikovanosti celého procesu a bohužel se může řízení v některých případech protáhnout i na několik let. Ve Vašem případě bude mimo jiné záležet na vytíženosti notáře i angažovanosti ostatních dědiců. Přeji Vám hodně síly, doufám, že notář řízení v dohledné době ukončí.

S pozdravem

Barbora Steinlauf