Manžel ve starobním důchodu zemřel letos v březnu. Mohu po roce žádat o obnovu vdovského důchodu?

Odpověď na dotaz ze dne 12. 3. 2021 zobrazit původní dotaz

Dobrý den,
budu pobírat vdovský důchod po manželovi po roce, a nebo kdy budu moci zažádat znovu o vdovský důchod. ? Zemřel 7.3.2021, měl starobní důchod.
Já jsem narozena 1.2.1963 a žiji sama.
Děkuji za odpověd U.

Jaroslava Urbánková
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Dobrý den,

na úvod mi dovolte vyjádřit upřímnou soustrast s úmrtím Vašeho manžela.

Píšete, že Váš muž zemřel 7.3.2021 a již pobíral starobní důchod. V tom případě se při podání žádosti o vdovský důchod na pobočce okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa Vašeho trvalého bydliště předkládá doklad totožnosti, úmrtní list zemřelého, oddací list a vyplněný a bankou potvrzený tiskopis Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu.

Ptáte se, zda a kdy budete mít nárok na obnovu vdovského důchodu po uplynutí jednoho roku. Vaše datum narození je 1.2.1963.

Nárok na obnovu vdovského důchodu vzniká, pokud žadatel do dvou let od zániku předchozího nároku splní některou z následujících podmínek:

  • péče o nezaopatřené dítě (mladší 26 let), péče o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II, III nebo IV, péče o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s Vámi žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II, III nebo IV,
  • invalidita ve třetím stupni,
  • dosažení alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže stejného data narození, nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Podmínku věku tedy v zákonné dvouleté lhůtě splníte. 7.3.2022 Vám po roce vdovský důchod přestane být vyplácen, ale již 1.10. 2023 mohou být platby obnoveny (dosáhnete věku o čtyři roky nižšího než je důchodový věk muže se stejným datem narození). O obnovu je třeba požádat na příslušné pobočce okresní správy sociálního zabezpečení.

Mgr. Ester Miffková

Dotaz zodpovídá

Mgr. Ester Miffková

Mgr. Ester Miffková

sociální pracovnice

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz