Manžel před úmrtím prodal část zděděných pozemků. Komu připadnou získané peníze a zbylé pozemky?

Odpověď na dotaz ze dne 16. 4. 2023 zobrazit původní dotaz

Dobrý den. V březnu letošního roku mi zemřel manžel. Za doby trvání manželství zdědil pozemky. Před koncem roku 2022 část pozemků prodal a přišly mu peníze na jeho účet. Prosím o sdělení, zda
částka za prodej připsaná na jeho účet je součástí SMJ. Dále prosím o informaci, komu připadnou zbývající pozemky, když nespadají do SMJ. Děkuji za odpověď.

Dagmar
Pozor, tato odpověď je více než 6 měsíců stará a nemusí proto být již aktuální!

Váš manžel za doby trvání manželství zdědil pozemky a před svou smrtí jich část prodal. Ptáte se, zda je částka získaná z prodeje součástí SJM a komu připadnou zbývající pozemky.

Dobrý den,

ve své odpovědi vycházím z předpokladu, že Váš manžel nesepsal žádné pořízení pro případ smrti (např. závěť), že jste nepodepsali smlouvu, která by měnila zákonný režim společného jmění manželů a že zůstavitel dědictví, které Váš manžel získal, neprojevil úmysl, aby se zděděné pozemky započítaly do Vašeho a manželova společného jmění.

Od momentu uzavření manželství automaticky vzniká společné jmění manželů, které se vztahuje na majetek nabytý od této chvíle (včetně mzdy každého z manželů). Výjimku tvoří právě např. to, co jeden z manželů nabude dědictvím či získá právním jednáním vztahujícím se k tomuto výlučnému majetku. Jestliže Váš manžel získal nemovitosti v dědickém řízení a následně je prodal, pak finanční prostředky takto utržené nejsou součástí společného jmění.

Tato částka spolu s dalšími zděděnými pozemky rovnou celé spadají do pozůstalosti a budou děleny mezi oprávněné osoby (dědice), a to podle zákonné posloupnosti. Dědické třídy i nároky na podíly pozůstalosti lze dohledat na našich webových stránkách www.umirani.cz.

Jmění, které do společného jmění manželů patří, se nejprve vypořádá – tj. rozdělí na Vaši část a manželovu část. Až ta manželova část bude následně zahrnuta do pozůstalosti a rozdělena mezi oprávněné dědice (pravděpodobně mj. i Vám).

S pozdravem

Barbora Steinlauf

Dotaz zodpovídá

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

právnička v oblasti zdravotnického práva

Poradna je tu pro vás

Zadejte dotaz