Manžel nesouhlasí s mojí závětí. Jak to vyřešit? Musí být závěť sepsaná u notáře příslušného mému trvalému bydlišti?

Odpověď na dotaz ze dne 26. května 2021 zobrazit původní dotaz
Dobrý den, sepsala jsem závěť, která je uložena u notářky, která však není moje místně příslušná dle trvalého bydliště. Upozornila mě, že pokud zemřu dřív než manžel, tak on musí místně příslušného notáře uvědomit, že existuje moje závěť u jiného notáře. V závěti jsem sice vše po mně odkázala manželovi (nemáme potomky), ale mám tam "svěřenského nástupce" v případě smrti manžela. On s tímto nesouhlasí a vyžaduje, aby po jeho smrti můj díl dědila jeho neteř. I přes jeho nesouhlas jsem závěť sepsala podle sebe. Je tedy logické, že pokud mě přežije, existenci závěti nebude nikde oznamovat, aby mohl lépe disponovat původně mým podílem. Jak tohle vyřešit? Mám sepsat závěť novou u notáře místně příslušném mému trvalému bydlišti? Děkuji,
Martina
S manželem se neshodnete, kdo bude po Vás dědit. Zajímá Vás, jak se pojistit pro případ, že zemřete dřív než Váš manžel a zda není komplikace, že jste závěť sepsala u notářky, která není místně příslušná dle trvalého bydliště.

Dobrý den,

od roku 2001 u nás byla zavedena Evidence právních jednání pro případ smrti. Jedná se o centrální informační systém, do kterého čeští notáři musí zaznamenat i sepsané závěti. Notář, kterého po smrti zůstavitele soud pověří řízením o pozůstalosti, musí v rámci předběžných šetření zjistit, zda je v evidenci Notářské komory evidováno jakékoliv pořízení pro případ smrti zůstavitele. Pak v evidenci podle data narození a jména zůstavitele vyhledá konkrétní listinu.

Tak je zajištěno, že i v případě smrti nebo odvolání notáře, u kterého je závěť uložena, bude při dědickém řízení závěť k dispozici a bude se o jejím sepsání vědět.

Není tedy potřeba sepisovat závěť znovu u jiného notáře. Doporučuji se jen u současné notářky ujistit, že Vaší závěť zanesla do Evidence právních jednání pro případ smrti. K ní pak budou mít přístup ostatní notáři, kteří by případně dědické řízení mohli vést.
Ještě je třeba dodat, že tato evidence je neveřejná a informace v ní zaznamenané se nedozví ani policie, natož pak potenciální dědici. Pokud byste obsah závěti chtěla později změnit, stačí požádat notáře, aby Vám závěť vydal a z evidence vymazal. Následně lze uložit k notáři závěť novou.

S pozdravem

JUDr. Barbora Vráblová